Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Om Forskningens dag

 

”Forskningens dag”  äger rum två dagar i början av november, ena dagen i Malmö och andra i Lund och riktar sig främst till allmänheten som bjuds in att lyssna på populärvetenskapliga föreläsningar, se filmer och möta forskare från Medicinska fakulteten och universitetssjukvården inom Region Skåne. Evenemanget direktsänds också på webben. Arrangörer är Medicinska fakulteten och Region Skåne.

Arrangemanget vänder sig till allmänhet, patientföreningar, politiker, beslutsfattare, medarbetare, sjukvårdspersonal, andra berörda yrkesgrupper samt studenter inom hälso- och vårdutbildningar.

Deltagandet är kostnadsfritt och ingen föranmälan behöver göras.

Vid Forskningens dag i Lund delas Eric K. Fernströms Nordiska Pris och Svenska Pris till yngre forskare ut. Vid Forskningens dag i Malmö delas pris för Yngre framgångsrik klinisk forskare inom Region Skåne ut.

Temat belyses även i höstens nummer av Aktuellt om vetenskap & hälsa.

Tidningar-2

Utbyte av kunskap och forskning

Syftet med Forskningens dag är att låta olika intressenter så som allmänhet, patientföreningar, studenter, politiker, beslutfattare och sjukvårdspersonal ta del av vår kunskap och forskning. Forskarna ska ge saklig och lättillgänglig information om vår aktuella forskning inom hälsoområdet till allmänheten. Forskningens dag ska dessutom vara ett tillfälle för kompetensutveckling och fortbildning för medarbetare, sjukvårdspersonal, andra berörda yrkeskategorier samt studenter och elever inom hälso- och vårdutbildningar och  utgöra en spännande mötesplats där olika yrkes- och intressegrupper kan träffas och diskutera sina respektive erfarenheter, tankar och idéer. Forskningens dag ger förutsättningar för en ökad och långsiktig samverkan mellan olika berörda parter inom området. Forskningens dag startade 1980.

När tema för Forskningens dag och föreläsare väljs ska hänsyn tas till forskningens allmänintresse och möjlighet av att presentera bredden inom forskningsområdet. Området bör speglas ur flera perspektiv – från experimentell biomedicinsk forskning, till patientnära forskning och omvårdnad.

Forskningsinformationen som förmedlas under Forskningens dag lever vidare efter själva arrangemanget genom webbsändningen och spridningen av tidskriften Aktuellt om Vetenskap & Hälsa.