Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Forskningens dag 2016

Blod för livet – vid hälsa och sjukdom

Se hela sändningen!

symbol_FINAL-RGB-stor

Vad fyller blodet för funktion i vår kropp? Vad är en blodstamcell?
Varför får man blodbrist? Hur fungerar en blodtransfusion?
Hur kan man behandla cancer? Går det att göra blod från hudceller?

Blodet är vårt största organ om man ser till antalet celler och blodet är en förutsättning för att våra organ och vår kropp ska fungera. Detta och mycket annat togs upp på årets Forskningens dag.

Forskningens dag 2016 hölls den 1/11 och 2/11 2016

Gruppbild15
Årets föreläsare var Helena Ågerstam, Jan Astermark, Sofie Singbrant-Söderberg, Martin L olsson, Johan Flygare, Stina Wichert och Johan Richter (Gunnar Juliusson saknas på bilden)

 

Johan F04
Johan Flygare beskriver för moderator Lisa Kirsebom hur man kan omprogrammera hudceller till att bli blodceller.

IMG_8849


Vetenskapliga arrangörer var: Johan Richter, Sofie Singbrant-Söderberg och Martin L Olsson.


Pristutdelning
I Malmö delades priset för ”Årets yngre  framgångsrike forskare i Region Skåne” ut till Niklas Mattsson och  Medicinska fakultetens medalj delades ut till Nils-Otto Sjöberg.
I Lund delades ”Eric K Fernströms Nordiska pris” ut till Jiri Lukas och Jiri Bartek. ”Eric K Fernströms pris för yngre särskilt lovande och framgångsrika forskare” delades också ut, pristagare från Lunds universitet var Malin Parmar.