Tema: Solens betydelse för hälsa och sjukdom

Solens strålar kan vara farliga och ge upphov till hudcancer och andra sjukdomar.  Men att undvika solen kan vara ännu farligare.Alla levande varelser och växter är beroende av solens ljus och energi.

 

Under Forskningens dag kommer du att kunna ta del av aktuell kunskap om medicinska effekter av solljus med tonvikt på UV-bestrålning och ljuset i sig själv. Översikt av positiva och negativa medicinska biologiska effekter av solljuset, Sjukdomar kopplade till solexponering, Hur skyddar vi oss bäst för för mycket sol? Påverkar solen totaldödligheten positivt?

Vetenskapliga arrangörer är: professor Håkan Olsson, professor Artur Schmidtchen och professor Christian Ingvar.