Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Forskningen tar nya steg inom Alzheimer

2021-09-22
Alzheimerprotein har visats sig ansamlas snabbare i kvinnors hjärnor.  Till vänster visas sjukligt upptag av proteinet tau i hjärnan (rött). Till höger frisk hjärna. Bild: Ruben Smith.

Den 21 september är det internationella Alzheimerdagen. I Sverige beräknas ungefär 100 000 personer lida av sjukdomen samtidigt som ny forskning väcker hopp. Ett exempel är ett diagnosverktyg som förutsäger Alzheimerrisk, ett annat är att fyra subtyper med skiftande prognoser har identifierats.

Vid Lunds universitet finns det strategiska forskningsområdet Multipark. Sedan årsskiftet 2020/2021 har Multipark  presenterat ny kunskap om Alzheimers sjukdom som ger ökade möjligheter att upptäcka tidiga förändringar och förstadier till sjukdomen. Här har vi samlat de senaste artiklarna i Vetenskap och Hälsa:

Enkelt diagnosverktyg förutsäger Alzheimer-risk för individen

Lundaforskare har utvecklat en prognostisk algoritm som väger samman enklare blodprov med snabba minnestester för att med stor säkerhet kunna förutsäga vem som kommer att utveckla Alzheimers sjukdom.

Enkelt diagnostiskt verktyg förutsäger risken för alzheimer på individnivå – Vetenskap och Hälsa (vetenskaphalsa.se)

Startar Alzheimers sjukdom inne i nervcellerna?

I en ny experimentell studie visar forskare hur alzheimerproteinet amyloid-beta ansamlas inuti nervcellerna och hur det felveckade proteinet sedan sprids från cell till cell via nervtrådar och fortplantar sig i en ond spiral. Alzheimerproteinet uppkommer inuti cellerna långt tidigare än de synliga extracellulära placken som bildas efterhand som sjukdomen fortskrider.

Startar Alzheimers sjukdom inuti nervcellerna? – Vetenskap och Hälsa (vetenskaphalsa.se)

Snabbare ansamling av Alzheimerprotein hos kvinnor

Det sjukdomsalstrande proteinet tau tycks ansamlas fortare hos kvinnor än män. Det visar en studie från Lunds universitets strategiska forskningsområde MultiPark och Skånes universitetssjukhus.

Snabbare ansamling av Alzheimers-protein hos kvinnor – Vetenskap och Hälsa (vetenskaphalsa.se)

Ny studie på möss om ECT och Alzheimers-protein

ECT, eller elbehandling, är en behndling med god effekt för svårt deprimerade patienter. Men många patienter är oroliga för biverkningar, främst långvariga minnesproblem. Nu har forskare vid Lunds universitet i studier på möss undersökt om ECT påverkar halterna av proteinet beta-amyloid i hjärnan – det protein som klumpar ihop sig och bildar plack vid Alzheimers sjukdom.

Ny studie på möss om ECT och Alzheimers-protein – Vetenskap och Hälsa (vetenskaphalsa.se)

Fyra distinkta submönster inom Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom kännetecknas av onormal spridning och ansamling av proteinet tau i hjärnan. En internationell studie visar nu hur tau sprids enligt fyra distinkta mönster som leder till olika symtom med olika prognoser för de drabbade individerna.

Alzheimers sjukdom – fyra distinkta subtyper – Vetenskap och Hälsa (vetenskaphalsa.se)