Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Forskning om hur barns hälsa påverkas i sjuka hus

2012-05-28
På bilden: Eva Assarsson miljösköterska AMM, Marlene Isaksson yrkes- och miljödermatolog SUS och Lina Al-nahar, projektsamordnare AMM.
På bilden: Eva Assarsson miljösköterska AMM, Marlene Isaksson yrkes- och miljödermatolog SUS och Lina Al-nahar, projektsamordnare AMM.

Förbättras barnens hälsa när fukt- och mögelskador i deras bostad saneras? Den frågan ska besvaras i ett projekt som Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Labmedicin Skåne bedriver i samarbete med bland annat Lunds universitet.

I området Herrgården i stadsdelen Rosengård har det funnits mycket omfattande problem med fukt, mögel och bristande ventilation, orsakat av mångårigt bristande lägenhetsunderhåll.  Många barn bor i lägenheterna och många familjer är trångbodda. Det finns också stora problem med ohyra.
Fastighetsägaren fick 2010 ett föreläggande om omfattande reparationer i mer än 700 lägenheter av Miljöförvaltningen i Malmö.

Hur mår barnen?

För att ta reda på hur barnen mår före och efter renovering gör Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Labmedicin Skåne och Lunds universitet en stor undersökning bland barn som bor på Herrgården.

I studien ingår också en kontrollgrupp av barn från ett närliggande bostadsområde.

Hembesök med hälsorådgivning på det egna språket

Ett extra ekonomiskt stöd från Region Skåne har gett AMM möjlighet att rekrytera flerspråkig personal till undersökningen. Under 2010-11 gjordes hembesök i 135 familjer med sammanlagt över 400 barn under 12 år. Vid hembesöken gavs hälsorådgivning på det egna språket. Både barn och vuxna erbjöds lungfunktionsundersökning, allergitest, och rådgivning av hudläkare.

Detta var en del i projektets första förstudie för att ta reda på hur barnen mår.

Hur påverkar renovering hälsan

Nu är lägenheterna renoverade och nästa fas av projektet börjar. Frågan är: Mår barnen bättre? Detta arbete pågår fram till och med 2013.

– Vi ska också göra en genomgång av diagnosregistren från primärvård och från barnkliniken för att se om barnen från Herrgården oftare hade sökt sjukvård än barnen i kontrollområdet, och för att se om de söker vård mindre ofta när lägenheterna nu har renoverats, Kristina Jakobsson, verksamhetschef vid AMM.

– Det är välkänt att fukt och mögel i inomhusmiljön kan ge upphov till luftvägsbesvär, särskilt hos barn, fortsätter Kristina Jakobsson, men det finns inga tidigare vetenskapliga undersökningar där man i större skala har följt vad som händer när bostadsmiljön förbättras.

Projekt i samarbete

Under hela projekttiden har det funnits en samverkan mellan Arbets- och miljömedicin och yrkes- och miljödermatologiska avdelningen vid Skånes universitetssjukhus Malmö, Primärvården Skåne i Rosengård, barnhälsovården i Malmö och Malmö miljöförvaltning.

Nyhet från Region Skåne, 25 maj 2012