Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Forskare om fästingar: Se upp för de vanligaste infektionerna

2024-06-20
Forskning visar också att vissa människor är rena fästingmagneter, medan andra sällan eller aldrig blir bitna. Foto: iStock/Ladislav Kubeš

Trenden är tydlig: Fästingarna blir allt fler, liksom antalet smittade med borrelia och TBE – de två vanligaste fästingburna sjukdomarna. Infektionsläkare Katharina Ornstein på Skånes universitetssjukhus har forskat om fästingburna infektioner och följt utvecklingen de senaste 30 åren.

– Det bästa rådet jag kan ge är att vaccinera dig mot TBE om du brukar bli fästingbiten och att hålla koll på dina fästingbett för att tidigt upptäcka utslag orsakat av borrelia, säger Katharina Ornstein.

Katharina Ornstein är infektionsläkare på Skånes universitetssjukhus och har forskat om fästingburna infektioner. Foto: Monne Ljungberg

Hon förklarar ökningen av antalet sjukdomsfall med klimatförändringar som ger oss ett mildare väder där fästingen frodas. Det gör också arter som tidigare inte funnits i landet på grund av det kallare klimatet.

Forskning för att upptäcka borrelia

Fästingar som bär på TBE-virus (Tick-Borne Encephalitis) för över det till människan i samma stund de biter sig fast i kroppen. Därför hjälper det inte att snabbt ta bort fästingen. Däremot tar det längre tid att bli smittad med borrelia, därför är det bra att kontinuerligt kolla huden för att ta bort fästingar.

Redan på 1990-talet forskade Katharina Ornstein om borrelia – något som ledde fram en metod för att påvisa fästingöverförd infektion hos människor. Den molekylärbiologiska metoden kallas PCR och används än i dag för att upptäcka borreliasmitta.

TBE allvarligast

Sedan dess har hon fortsatt följa forskningsfältet och kan konstatera att nära 600 personer i Sverige förra året drabbades av TBE, den fästingburna smittan som kan orsaka hjärninflammation. De flesta som infekteras får feber och andra influensaliknande symtom.

– Det finns inget bot mot TBE och de flesta blir friska igen, men om viruset sprids till hjärnan kan det orsaka svåra symtom som kan ge livslånga besvär med till exempel hjärntrötthet och minnesstörning.

Många fler har också TBE-antikroppar i blodet, vilket tyder på att de fått TBE utan att få några symtom på sjukdomen.

Borrelia vanligast

Katharina Ornstein beskriver att en fästing kan bära på ett trettiotal olika mikroorganismer – flera av dem orsakar infektioner hos människan. TBE eller fästingburen hjärninflammation är den allvarligaste och borrelia den vanligaste.

Varje år behandlas omkring 10 000 personer i Sverige för borrelia – en fästingburen bakterieinfektion som oftast ger ett hudutslag, en växande röd ring eller rött märke. Den kan sprida sig till lederna eller nervsystemet och i ovanliga fall orsaka långdragna inflammationer i hud och leder.

– Idag kan vi testa och snabbt konstatera om personen är smittad av bakterien och sjukdomen är lätt att behandla med antibiotika, säger Katharina Ornstein.

Se upp för ledinflammation

Men snart kan kanske även borrelia förebyggas. Just nu pågår studier om ett vaccin mot borrelia som beräknas komma på marknaden om cirka två år. Att ta bort en fästing inom ett dygn kan också skydda mot borrelia då det tar minst 24 timmar för fästingen att föra över borreliabakterierna.

Ledinflammation orsakad av borrelia är den tredje vanligaste formen av sjukdomen. Karaktäristiskt är en lindrigare form av ledsvullnad som spontant försvinner, för att sedan komma tillbaka efter några veckor.

– Vi vet att framför allt knäleden drabbas. Om du söker vård för olika besvär – berätta om du blivit biten av en fästing för att snabbare få rätt diagnos och behandling med antibiotika.

Katharina Ornstein berättar att även andra, mer sällsynta mikroorganismer kan föras över vid fästingbett. De kan orsaka mer ovanliga fästingburna infektioner som febersjukdom, fram för allt hos personer med nedsatt immunförsvar.

Är du fästingmagnet?

Forskning visar också att vissa människor är rena fästingmagneter, medan andra sällan eller aldrig blir bitna. Riktigt varför det är så vet forskarna inte riktigt, däremot vet man att fästingar bland annat attraheras av kroppsvärme och koldioxid.

Text: MONNE LJUNGBERG

Artikeln är tidigare publicerad som nyhet från Skånes universitetssjukhus