Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Forskare kan vara reumatisk sjukdom på spåret

2012-03-09

I den reumatiska sjukdomen SLE attackeras kroppen av det egna immunförsvaret, men hittills har ingen kunnat förklara varför. Nu kan forskare vid Lunds universitet vara en förklaring på spåren.

Vid kraftiga infektioner aktiveras immunförsvaret. En del av immunförsvarets celler kastar då ut ett nät, s k NET, Neutrophil Extracellular Traps, av DNA och proteiner med uppgift att oskadliggöra främmande bakterier och virus. I normala fall bryter kroppen ner nätet efter fullgjort uppdrag, men forskare vid Lunds universitet har upptaäckt att hos en del SLE-patienter sker inte detta. De undersökte om komplementsystemet på något vis är delaktigt, berättar Jonatan Leffler doktorand vid Lunds universitet.

Anna Blom och Jonatan Leffler

Anna Blom och Jonatan Leffler. Foto: Kaisa Happonen

Överaktivt immunförsvar

Komplementsystemet är en del av immunförsvaret, som i samband med en del reumatiska sjukdomar kan bli överaktivt. Då ökar också risken för inflammation, t.ex. i leder och brosk. Jonatan Leffler och hans kolleger undersökte därför ett i kroppen vanligt förekommande protein (C1q) som ingår i komplementsystemet och huruvida det binds till NET. Det visade sig att hypotesen stämde.

– Förutom inflammationsrisken tyder resultaten också på att komplementsystemet stimulerar produktion av antikroppar som skyddar NET och försvårar nedbrytningen. NETs kan alltså finnas kvar längre i kroppen och binda till sig flera komplementproteiner som skapar mer inflammation och besvär hos SLE-drabbade. Det blir en ond cirkel, säger Jonatan Leffler.

Upptäcktes hos de sjukaste

Förloppet upptäcktes hos de SLE-patienter som hade den allvarligaste graden av sjukdomen med bl.a. njurproblem och inflammation. Forskningen visade att kroppens förmåga att bryta ner NET varierade över tid och kunde kopplas till patienternas skov.

– Resultaten ökar möjligheterna att bestämma vilken typ av SLE patienten har, och skulle därför kunna leda till bättre diagnostik. Det finns också goda skäl att forska vidare för att se om det går att utveckla läkemedel som kan bryta ner NET hos patienterna, säger Jonatan Leffler.

Text: BJÖRN MARTINSSON

Ett pressmeddelande från Lunds universitet, 9 mars 2012