Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Försämring upptäcks snabbare med MEWS

2011-05-11

 

MEWS, ett hjälpmedel för personalen att bedöma patienternas vitala funktioner och tidigt upptäcka försämringar, används på allt fler vårdavdelningar vid SUS i Lund. Även i Malmö används systemet, men i begränsad omfattning.

MEWS, Modified Early Warning Score, började användas i Lund i början på 2000-talet. Systemet kommer från England och innebär att patienternas tillstånd regelbundet bedöms utifrån fem parametrar: andning, puls, systoliskt blodtryck, temperatur och medvetande. Om patienten har en puls på mer än 130 slag i minuten ger det tre poäng på MEWS-skalan. En kroppstemperatur på 35 grader eller lägre ger två poäng. Om den sammanlagda poängen för patienten är fyra poäng eller mer ska en mobil intensivvårdsgrupp tillkallas.

– Sedan systemet infördes upplever vi att patienterna kommer till oss betydligt tidigare i sjukdomsförloppet än innan, och ju tidigare behandlingen sätts in desto bättre resultat, säger intensivvårdssjuksköterskan Magnus Olsson på IVA.

Minskade antalet hjärtstopp

När MEWS infördes för snart tio år sedan riktades utbildningen främst till akutvårdsklinikerna på sjukhuset. En utvärdering gjord några år senare visade att antalet hjärtstopp och så kallade 7000-larm då intensivvårdspersonal tillkallas, minskade signifikant eftersom personalen tidigare upptäckte och behandlade försämringar hos patienterna.

hjärtövervakning vid operation

Foto: Dreamstime.

– Under de senaste tre, fyra åren har det blivit en vidare spridning av systemet på hela sjukhuset.

Förra hösten genomförde en grupp blivande intensivvårdssjuksköterskor en studie där de bedömde ett antal patienter på vårdavdelningar enligt MEWS. Resultatet visar att det var bara ett mindre antal patienter som hade värden högre än fyra.

– De som har höga MEWS har redan upptäckts och behandlats.

Vill utbilda fler

I nuläget används MEWS endast i begränsad omfattning i Malmö, men Magnus Olsson hoppas att den situationen snart ska förändras.

– Vi har börjat föra diskussioner om att utbilda personalen även där, säger han.

MEWS är en del av ett koncept som heter ALERT, Acute Lifethreatning Event Recognition and Treatment. Utbildningen vänder sig både till läkare, sjuksköterskor och undersköterskor och handlar om snabbt identifiera och behandla akuta tillstånd. Enligt Magnus Olsson är kursen uppskattad bland personalen som känner sig inspirerade efteråt, men han skulle önska att fler läkare ville delta.

– Även om det är basala kunskaper så är vi så specialiserade i dag att många nog glömt bort det akuta omhändertagandet enligt ABC och behöver repetera det, säger han.

Text: SET MATTSSON

Artikeln är tidigare publicerad i HHLK Nytt och ingår i en serie om patientsäkerhet