Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

FÖRELÄSNINGAR: Parkinsons sjukdom i Sverige – historisk tillbakablick och framtiden

2017-08-15

Anmäl dig till en fullspäckad eftermiddag med föreläsningar om Parkinsons sjukdom. Ämnen och frågor som kommer att tas upp är bland annat Går det att reparera hjärnan vid Parkinsons sjukdom? Genterapi – historia och framtid, Djupelektrodstimulering och mycket annat. Seminariet 11 september på Skånes universitetssjukhus i Lund.

Anmälan om deltagande via denna länk eller till Studieförbundet Vuxenskolan, tel 046-10 26 60 senast den 8 september 2017. Arrangemanget är kostnadsfritt!

Det vetenskapliga programmet

länk till program som pdf

12.25-12-30 Öppningsord Björn Eriksson, Jesper Petersson

12.30-13.00 James Parkinson – The man behind the disease Richard Dodel

13.00-13.30 Hjärnans DA nerv celler och deras roll vid Parkinson och dess behandling: dåtid, nutid och framtid Kjell Fuxe

13.30-14.00 Mina första kontakter med L-dopa Claes Fehling

14.00-14.30 Parkinsonterapi – 60 års tillbakablick och pipeline Sten-Magnus Aquilonius

14.30-14.40 Prisutdelning – Elsa och Inge Anderssons pris 2017 Lennart Pettersson

14.40-15.10 Kaffe

15.10-15.40 Djupelektrodstimulering – historia och framtid Stig Rehncrona

15.40-16.10 Går det att reparera hjärnan vid Parkinsons sjukdom? Olle Lindvall

16.10-16.40 Genterapi vid Parkinson: Historia och framtid Tomas Björklund

16.40-17.10 Alfa-synukleinets roll i sjukdomsprocessen Anders Björklund

17.10-17.25 Kaffe

17.25-17.50 Team Parkinson, SWEMODIS och VfMD – yrkesföreningarnas roll, Parkinsonvårdens organisation Sven Pålhagen

17.50-18.15 Parkinson från patientföreningens perspektiv Eleonor Högström

18.15-18.45 Framtidens Parkinsonbehandling Gesine Paul Visse

18.45-18.55 Frågestund Alla, koordinator: Christer Nilsson

18.55-19.00 Slutord Håkan Widner

länk till program som pdf