Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Föreläsningar: Forskning om åldrande och hälsa

2017-10-06
Foto: Colourbox

Kamera i sovrummet? Spelar kollektivtrafiken någon roll för äldres möjligheter att förflytta sig? Är det diskriminering att man kan få personlig assistans före 65-årsdagen men inte efteråt? Behöver vi ett nytänk när allt fler blir äldre och allt fler åldras med funktionsnedsättningar?

Är du intresserad av dessa frågor ska du inte missa CASE:s förmiddag i programmet för Lunds universitets 350-årsjubileum den 10 oktober! Genom en utställning och en kavalkad av föredrag presenteras aktuell forskning om åldrande och hälsa.

PROGRAM

 • 09.30 Utställningen öppnar. CASE bjuder på kaffe/te och kaka.
 • 10.00 Inledning av Susanne Iwarsson, professor och föreståndare för CASE: Vem vet mest – unga eller äldre? Attityder, trender och forskning om åldrande och teknik.
 • 10.15 Rättvist eller diskriminering? Om levnadsvillkor för personer med äldreomsorg.
  Tove Harnett, universitetslektor, Socialhögskolan.
 • 10.30 Kamera i sovrummet? Presentation av projekt som med hjälp av välfärdsteknologi vill underlätta och skapa trygghet för äldre och deras anhöriga i vardagen.
  Agneta Malmgren Fänge, docent, Institutionen för hälsovetenskaper.
 • 10.45 Kunskap i samverkan – om brukarmedverkan i forskning om åldrande och hälsa.
  Oskar Jonsson, biträdande forskare, Institutionen för hälsovetenskaper.
 • 11.00 Frågestund med föredragshållarna samlade på scen.
 • 11.30 -12.30 Tid att besöka utställningen, träffa forskarna och brukarrepresentanter och få veta mer om aktuella projekt. CASE bjuder på kaffe/te och frukt.