Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

FÖRELÄSNING: Påverkar personligheten risken för hjärtinfarkt?

2017-03-31

Populärvetenskaplig föreläsning från Malmö högskola av Mona Schlyter, hjärtsjuksköterska

(bild hjärta: Colourbox)