Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Föreläsning om malignt melanom 6 maj

2019-05-01

Välkomna till en föreläsning om malignt melanom i samband med Internationella Melanomdagen. 

Tid och plats: Måndagen den 6 maj 2019, kl 17.30–20.10, Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 1, Skånes universitetssjukhus i Malmö.

17.30 Kan födelsemärken vara farliga?   Irina Baranovskaya, överläkare, Hudsjukvård, Skånes universitetssjukhus. Läs intervju med Irina Baranovskaya
18.00 Hur opereras ett malignt melanom?   Karolin Isaksson, överläkare, Kirurgi, Skånes universitetssjukhus.
18.30 Malignt melanom ur ett patientperspektiv.   Mikael Lundquist, patient.
18.50 Paus med frukt och vatten
19.10 Nobelpris och melanombehandling.   Ana Carneiro, överläkare, Onkologi, Skånes universitetssjukhus.
19.40–20.10 Hur forskar vi om malignt melanom?   Göran Jönsson, professor, Onkologi, Lunds universitet. Läs intervju med   Göran Jönsson

Välkommen! Ingen förhandsanmälan. Fri entré (300 platser).

Föreläsningen arrangeras av Onkologi – Strålningsfysik och Patientforum – Sjukhusbiblioteket vid Skånes universitetssjukhus .

Foto blå himmel och sol: iStock/sbayram