Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

FÖRELÄSNING: Melanom och annan hudcancer

2012-03-21
solparasoll
Foto: Dreamstime

Populärvetenskaplig föreläsning som arrangeras av Allmänna Sjukhusets i Malmö Stiftelse för bekämpande av cancer.

Program

18.00 Välkommen Professor Anders Bjartell. Ordförande i Allmänna Sjukhusets i Malmö Stiftelse för bekämpande av cancer.

18.05 Malignt melanom ur kliniskt perspektiv. Professor Håkan Olsson, Onkologiska Kliniken, Lund.

18.25 Hudcancer – inte bara maligna melanom! Specialistläkare, med. dr. Kari Nielsen, Hudmottagningen, Helsingborg.

18.45 Våra motsägelsefulla solvanor. Emil Bengtsson och Johan Gulliksson, Strålskyddsmyndigheten.

19.05 Paus, kaffe med kaka.

19.25 Ett nytt sätt att motverka spridning av malignt melanom. Professor Tommy Andersson, Institutionen för Laboratoriemedicin, Malmö.

19.45 Faktorer som påverkar risken att utveckla basal- och skivepitel hudcancer. Docent Ramin Massoumi, Institutionen för Laboratoriemedicin, Malmö.

20.05–20.20 Frågestund – paneldiskussion. Moderator: Professor Lars Rönnstrand, Institutionen för Laboratoriemedicin, Malmö.