Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

FÖRELÄSNING i Malmö om fysisk aktivitet på recept

2012-04-10

Fysisk aktivitet kan rädda liv

I Skåne är vi lite mindre aktiva, och lite mer överviktiga än övriga Sverige. En effektiv metod för att nå bättre hälsa är fysisk aktivitet på recept, FaR. Trots goda resultat används inte behandlingsmetoden i särskilt hög utsträckning i Skåne. För att sprida information om FaR ordnas en helkväll på Skånes universitetssjukhus.

Sedan tio år tillbaka arbetar Region Skåne med fysisk aktivitet på recept, FaR, och på vissa håll i Skåne har det fått stor framgång. Ändå är det här behandlingsalternativet fortfarande underutnyttjat.

Riskfaktorer kan motas

Region Skåne vill att fler patienter ska få möjlighet till ett bättre liv genom att få fysisk aktivitet utskrivet på recept. I ryggen har man Socialstyrelsen, som är tydliga i sina nya nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder – som patient ska du kunna få stöd av hälso- och sjukvården för att öka din fysiska aktivitet.

Äldre som tränar
Foto: Dreamstime

WHO:s siffror talar också sitt tydliga språk. I deras lista över de riskfaktorer som leder till för tidig död i höginkomstländer finns fysisk inaktivitet på fjärde plats. På plats två och tre finns högt blodtryck samt övervikt och fetma vilket båda påverkas positivt av ökad fysisk aktivitet.

Rörelse som lösning

För att öka kunskapen om fysisk aktivitet på recept ordnar Region Skåne en helkväll på temat onsdagen den 11 april. På plats finns både patienter, sjukgymnaster, politiker, läkare och föreningar.

Kvällen börjar klockan 17 i Jubileumsaulan på Skånes universitetssjukhus i Malmö och håller på fram till 20.

Nyhet från Region Skåne, 10 april 2012

Styrketräning vid Rehabiliteringsmedicin Orup
Styrketräning vid Rehabiliteringsmedicin Orup, Skånes universitetssjukhus.

Program för föreläsningen om fysisk aktivitet på recept 11 april 2012:

Prova på:  Föreningar visar upp sina verksamheter och besökare kan prova på olika aktiviteter kring träning och hälsa. I foajén utanför aulan.

När fick du senast ett recept på Fysisk Aktivitet? Leif Dahlberg, läkare, professor i ortopedi, SUS Malmö och Matti Leijon, forskningskoordinator, Centrum för Primärvårdsforskning.

Fysisk aktivitet på recept – politik för bättre hälsa! Anders Åkesson, Miljöpartiet, regionråd, Region Skåne.

Paus med vatten och frukt. Utställning i foajén.

Vad tycker patienterna? Erfarenheter av Fysisk Aktivitet på recept. Vad gör Fysioteket? Helen Henriksson, leg sjukgymnast, och Malin Scharffenberg, leg sjukgymnast, Hälsoenheten SUS.

Fysisk Aktivitet på Vårdcentralen? Henrik Grelz, distriktsläkare, Hälsocentralen St Hans, Lund.

Välkomna!