Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

FÖRELÄSNING: Återhämtning efter tarmoperation

2018-01-24

Resan mot återhämtning. Jenny Jakobsson, sjuksköterska vid Skånes universitetssjukhus och forskare vid Malmö universitet, föreläser om återhämtning efter tarmoperationer. Hon förespråkar mer individanpassad information och uppföljning.

Läs mer: Individanpassad uppföljning efter tarmcanceroperation centralt

Vetenskaplig avhandling

The process of recovery after colorectal cancer surgery: patients’ experiences and factors of influence