Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Föredrag om ultraljud i klinisk diagnostik

2012-01-31
ultraljud
Foto: Colourbox

Ultraljud i klinisk diagnostik – en genial metod med stor potential

Två lundaforskare, läkaren Inge Edler och fysikern Hellmuth Herz, gjorde under 1950-talet banbrytande pionjärarbeten beträffande användandet av ultraljud inom medicinsk diagnostik som fick global spridning. Tekniken är idag oumbärlig för diagnostik inom många kliniska specialiteter.

Kjell Lindström och Nils-Gunnar Holmer
Kjell Lindström och Nils-Gunnar Holmer. Bild: Olle Dahlbäck

Kardiologen Inge Edler och fysikern Hellmuth Hertz registrerade den 29 oktober 1953 det första ultraljudskardiogrammet (UCG, idag benämnt ekokardiogram).

Resultaten betraktades först med skepsis, men väckte snart stor uppmärksamhet världen över.

Detta var den första kliniska användningen av ultraljud inom medicinsk diagnostik.

Idag oumbärlig rutinmetod

– Deras metod borde ha renderat i ett Nobelpris. Den var inget mindre än en revolution som förändrat sjukvårdens behandling av patienten, säger Nils-Gunnar Holmer och Kjell Lindström, båda en gång doktorander till Hellmuth Hertz på LTH och sedermera medicinska teknikchefer i Lund respektive Malmö.

I dag används den utvecklade ultraljudstekniken för medicinsk diagnostik som en rutinmetod inom en rad kliniska specialiteter som kardiologi, obstetrik och gynekologi, radiologi, kärl, bröst, bihålor och ögon. Den anses oumbärlig.

Frågan är om det går att få ut mer av tekniken, att få ännu bättre avbildningar av kroppens inre.

Utveckling av 3 D-bilder

– I framtiden kommer vi mycket snabbare att kunna registrera högkvalitativa tredimensionella diagnostiska bilder som samtidigt ger tillgång till helt ny vävnadsinformation. Men för det krävs utveckling av helt nya ultraljudsgivare och mycket kraftfullare datorer än de vi har tillgång till i dag, hur konstigt det än låter, säger Kjell Lindström.

Nils-Gunnar Holmer är av samma åsikt.

– Gränsen är långt ifrån nådd. Vi är nu mitt i en ny era, där utvecklingen går snabbt.

Text: OLLE DAHLBÄCK

Läs fortsättningen på intervjun på Institutionen för kliniska vetenskapers hemsida, Lunds universitet.

Program för symposiet den 2 februari 2012:

Aulan, Skånes universitetssjukhus i Lund torsdagen 2 februari, 2012.
Organiserat av Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.

12.30 Ultraljud av Bleckhornen
13.00 Välkomna Bo Eklöf, Universitetets rektor Per Eriksson, Kungliga Fysiografiska Sällskapets ständige sekreterare Per Alm.
13.15 Tre världspremiärer i Lund. Håkan Westling
13.25 Ekokardiografins utveckling – från trevande start till framgångsrik klinisk rutin. Stig Persson
13.35 Ekokardiografin på barn. Nils-Rune Lundström
13.45 Ekokardiografin idag. Anders Roijer
13.55 Ekoencefalografin. Leif Salford.
14.05 Fostrets hemliga liv – inte längre hemligt. Karel Marsal.
14.15 Ultraljudet och kärlsjukdom – Från upptäckt av begynnade åderförkalkning till preoperativ kartläggning. Tomas Jogestrand
14.25 När radiologerna vaknade. Torbjörn Andersson.
14.35 Paus med kaffe
15.05 Video demonstrationer av ultraljudet.
1. Ekokardiografi. Anders Roijer
2. Obs/gyne. Karel Marsal
3. Radiologi. Karin Fristedt
4. Kärlsjukdom Tomas Jogestrand
16.05 Ultraljud och öga: Viktigt för starrkirurgins monumentala framgång. Berndt Ehinger
16.15 Doppler ultraljud för diagnostik av näsans bihålor. Magnus Jannert
16.25 Kontrastens tid – inte bara champagne har bubblor. Tomas Jansson/Anders Nilsson
16.35 Industriella utvecklingen. Gunnar Arveheim
16.45 Ultraljud och framtiden. Kjell Lindström
17.00 Avslut. Per Alm