Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Förbisedd orsak till högt blodtryck – kan vara binjuresjukdom

2010-12-21
En hel del patienter med högt blodtryck kan ha en binjuresjukdom som orsak till sitt höga blodtryck. Primärvården borde bli bättre på att uppmärksamma denna sjukdom. 
Blodtrycksmätning
Foto: Roger Lundholm

Det menar distriktsläkaren Christina Westerdahl i sin nyligen framlagda avhandling från Lunds universitet. Hon framhåller att sjukdomen – så kallad primär aldosteronism, PA – kan behandlas och ibland botas, så att dessa patienter slipper livslång blodtrycksbehandling.

Oupptäckta fall

Uppåt en fjärdedel av den vuxna befolkningen i Sverige har högt blodtryck, oftast utan att man kunnat hitta någon bakomliggande orsak. Christina Westerdahl har med bland annat nya diagnostiska metoder undersökt 200 nyupptäckta och obehandlade blodtryckspatienter, och funnit att ca 5,5 procent hade binjuresjukdomen PA. Det visar att en del av fallen av högt blodtryck kan bero på oupptäckt PA – kanske framför allt de patienter som idag får tre-fyra olika läkemedel mot sitt höga blodtryck, eftersom den vanliga standardmedicineringen inte haft effekt.

– När vi idag inom primärvården diagnostiserar en patient med högt blodtryck brukar vi ta ett EKG, undersöka hjärta, lungor och perifera kärl samt ta blod- och urinprover. Men den undersökning som avslöjar PA (kvoten mellan hormonerna aldosteron och renin) ingår inte i rutinen, säger Christina Westerdahl.

Kan botas

Hon anser att dessa prover bör tas åtminstone på alla nyupptäckta yngre patienter, samt på dem vars höga blodtryck kvarstår trots olika läkemedel. Om en patient visar sig ha PA, så kan sjukdomen i vissa fall botas genom kirurgi. I andra fall krävs medicinering med ett medel som specifikt hämmar den förhöjda aldosteronproduktionen. Den behandlingen ger en god reglering av blodtrycket.

Text: INGELA BJÖRCK 

Artikeln är tidigare publicerad i Nyhetsbrev för massmedia från Skånes universitetssjukhus, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Labmedicin Skåne och Psykiatri Skåne, nr 7 21 december 2010.