Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Förbättrad diagnostik även vid metallprotes

2013-11-05
höftprotes
Foto: Matton

Vid undersökning med hjälp av magnetresonanskamera (MR-kamera) går det att få högkvalitativa bilder av både skelett och mjukdelar. En brist har dock varit att det inte gått att undersöka patienter med metallproteser i MR-apparater eftersom metallen har orsakat bildstörningar.

Vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet har man nyligen utvecklat nya rutiner för MR-undersökningar av metallproteser. Det sker genom att MR-signalerna från den undersökta patienten avkodas på ett annorlunda sätt än vid vanliga undersökningar.

– Nu finns möjlighet att med MR-teknik undersöka benbrott, infektioner och eventuella förändringar i kroppsvävnaden i områden kring en inopererad metallprotes. Därmed möjliggörs också tidigare diagnostik, berättar Gunilla Müller, läkare vid Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet.

Det nya sättet att undersöka patienter med metallprotes fungerar på standardmaskiner från flera tillverkare, och andra sjukhus har visat intresse för att använda denna teknik.

Text: BJÖRN MARTINSSON