Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Folksjukdomar som ger ökad risk för cancer

2012-05-23

Flera av våra vanliga folksjukdomar ger ökad risk för cancer. Det visar en studie på 20 000 skåningar som kartlagt patienternas diagnoser upp till tio år innan cancerdiagnosen.

– Inom områdena diabetes, fetma och förhöjda blodfetter har vi gjort fördjupningsstudier, berättar Bo Attner, doktorand hos professor Håkan Olsson vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.

Han och hans forskarkollegors studier har väckt stor uppmärksamhet i USA där fetma är ett stort problem. De visar de som insjuknar i diabetes har en ökad risk att senare drabbas av bröstcancer samt cancer i lever, tjocktarm, bukspottkörtel och urinblåsa.

Hos dem som lider av fetma är det vanligare med cancer i livmodern, tjocktarm och njure samt för dem över 60 även bröstcancer. Resultaten bygger på en populationsbaserad registerstudie av hela Skånes befolkning.

– Mer kunskap om hur våra vanliga sjukdomar kan kopplas till ett senare cancerinsjuknande kan hjälpa inte minst primärvården att ge tidigare diagnos på cancer och att arbeta förebyggande för att minska insjuknanden, säger Bo Attner.

kvinna som joggar i skogen
Foto: Colourbox

Fysisk aktivitet och sunda kostvanor är nyckeln.

– Undvik övervikt och fetma och förhindra diabetes typ 2. Det kan ha betydelse för om vi får cancer eller ej. Samtidigt får vi stora hälsoekonomiska effekter, säger Attner.

Hans studie är nyligen publicerad i den vetenskapliga tidskriften Cancer Causes Control.

Text: KATRIN STÅHL

Artikeln är tidigare publicerad i Nyhetsbrev för massmedia, nr 3, 21 maj 2012