Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Flera fördelar med tidig diagnos

2018-05-21

Varje dag drabbas två barn i Sverige av typ 1-diabetes. Barnet blir allvarligt sjukt och ibland krävs intensivvårdsbehandling. Men så behöver det inte längre vara. Det finns nämligen sätt att upptäcka om sjukdomen är på väg att bryta ut.

Idag går det att flera år i förväg förutse ett insjuknande i typ 1-diabetes. Förekomsten av så kallade autoantikroppar i blodet är ett tecken på att immunförsvaret börjat förstöra betacellerna som gör insulin, vilket gör det till en tidsfråga innan sjukdomen bryter ut. Det finns olika sorters autoantikroppar och de kan enkelt mätas i ett blodprov, vilket görs idag i forskningsstudier eller om man misstänker att ett barn drabbats av typ 1-diabetes.

– Om personen har två eller fler autoantikroppar är det 70 procents risk att insjukna inom tio år. Risken på längre sikt är sannolikt ännu högre, säger Markus Lundgren, forskare vid Lunds universitet och överläkare vid Centralsjukhuset i Kristianstad, Skånevård Kryh.

Autoantikroppar ger tidig signal

I flera studier följer han och hans kollegor barn med en förhöjd ärftlig risk för typ 1-diabetes och undersöker då om autoantikroppar förekommer. Barn som utvecklat autoantikroppar får regelbundet göra så kallade glukosbelastningar då man mäter kroppens förmåga att producera insulin som svar på stora mängder socker (glukos).

Marcus Lundgren

– Efter två prov med förhöjda blodsockervärden kan vi ställa diagnosen diabetes, även om inga symtom har märkts än. Då börjar vi ge barnet väldigt små mängder insulin och ökar efterhand som de egna insulincellerna minskar i antal, säger Markus Lundgren.

Barnet slipper må dåligt, vilket ofta kan gå ut över skolarbetet, och det slipper den traumatiska upplevelsen att eventuellt hamna på intensivvårdsavdelningen.

– Barn som fått sin diagnos via våra studier har ett bättre ”långtidssocker” (HbA1c) i minst fem år än de barn som inte ingått i en uppföljningsstudie. En god blodsockerkontroll och ett bra HbA1c minskar också risken för allvarliga följdsjukdomar längre fram i livet.

I andra studier undersöker forskarna om man på olika sätt kan förebygga ett insjuknande. Bland annat studeras om det går att vänja immunförsvaret vid insulin genom att äta små doser insulin eller hämma det med hjälp av läkemedel och på så sätt bevara en normal blodsockerbalans.

Text: SARA LIEDHOLM