Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Flera anledningar att prata om epilepsi idag

2017-02-13

VÄRLDSEPILEPSIDAGEN. Epilepsi drabbar runt 60 000 människor i Sverige och innebär förenklat att en del av hjärnans nervceller blir överaktiva. Ett anfall kan uppstå plötsligt. En del drabbas bara enstaka gånger medan andra får återkommande anfall. Det behövs forskning både när det gäller diagnosticering för att få fram nya sätt att bedöma om någon haft, eller kommer att få, ett epileptiskt anfall. Forskare försöker även hitta nya behandlingsmetoder att hjälpa de personer som inte blir bättre med medicin eller kirurgi.

Nedan kan du läsa om en del av den epilepsiforskning som görs vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.

Minnestest hjälper patienter med svår epilepsi

Steg på vägen till genterapi mot svårbehandlad epilepsi

Vanligaste epilepsin skulle kunna orsaka ögoninflammation

Läs mer om epilepsi på 1177

Bild hjärna: Colourbox