Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Fler strokepatienter kan slippa handikapp

2015-08-26
Gunnar Andsberg
Gunnar Andsberg, överläkare i neurologi på Skånes universitetssjukhus

En ny behandling av stroke har fått sitt stora vetenskapliga genombrott under året. Genom så kallad trombektomi kan även de svårast drabbade få snabb hjälp, vilket minskar risken för bestående men.

Idag är Skånes universitetssjukhus i Lund det enda sjukhuset i södra Sverige som har möjlighet att utföra trombektomier. Den vanligaste behandlingen för strokepatienter är annars trombolys, där blodproppar löses upp med hjälp av läkemedel.

Stora blodproppar dras bort

Trombektomi går i stället ut på att läkaren för in instrument i hjärnans blodkärl och griper tag i blodproppen, som dras bort från det tilltäppta kärlet. Metoden kombineras ofta med propplösande läkemedel, men kan även användas i fall då det inte är möjligt.

– Fördelen med ingreppet är att vi snabbt kan få bort även stora proppar och återställa blodflödet i hjärnan. Enbart läkemedel kan inte lösa upp de största propparna i tid, berättar Gunnar Andsberg, överläkare i neurologi på SUS.

Sjukhuset har tillsammans med Karolinska lett utvecklingen av metoden i Sverige. Det första ingreppet i Lund gjordes 2007, men användes då bara i enstaka fall eftersom det var osäkert hur effektivt det egentligen är. Läget har dock förändrats snabbt. Tekniken har förfinats, och bara under det senaste året har fem olika forskningsstudier tydligt visat att trombektomi är en snabbare och bättre behandling för de svåraste blodpropparna.

Behandlingen är under utveckling

I dagsläget behandlas 50-60 patienter per år med trombektomi i Lund, men målet är drygt 150. Just nu pågår arbetet med att skapa fasta rutiner för ingreppet, som bland annat kräver gott samarbete mellan sjukhusen i södra Sverige. Det finns ännu bara två specialister i Lund som kan utföra ingreppet.

– Men fler är under utbildning, och under senhösten eller vintern räknar vi med att ha bemanning dygnet runt på området. Jag anser att regionen är väl förberedd och det pågår ett seriöst arbete för att bygga upp den här behandlingen, säger Gunnar Andsberg.

Trombektomi är ett av de ämnen som diskuteras när hundratals internationella strokespecialister samlas i Malmö i veckan under Nordic Stroke Congress.

Nyhet från Skånes universitetssjukhus, 26 augusti 2015

TEXT: Lars Nilsson
BILD: Jerry Soffman