Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Filmer och föreläsningar vid Forskningens dag

2012-11-05
Foto: Roger Lundholm, Skånes universitetssjukhus.

Frisk som foster – frisk som vuxen?

Från att fosterlivet har varit helt dolt för oss kan vi nu följa det på mycket nära håll. Nya diagnostiska redskap ger oss möjligheter att spåra sjukdomar redan hos ägget, spermien eller fostret. Det har också visat sig mer och mer att fostrets hälsa påverkar hälsan även som vuxen.

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne tillsammans med Eric K. Fernströms Stiftelse bjuder in till Forskningens Dag med temat Frisk som foster – frisk som vuxen.

Under dagen kommer forskare vid Lunds universitet och Region Skåne att berätta om aktuell forskning och behandling inom området genom filmer, samtal och föreläsningar.

Program för dagen

13.30 Välkommen
13.40 Film: Frisk som foster – frisk som vuxen?
13.45 Fostret som patient – vad är fosterdiagnostik?
14.00 När befruktningen måste ske i laboratoriet
14.15 Ägg som handelsvara
14.30 Välja bland befruktade ägg – förebygga allvarliga sjukdomar
14.45 PAUS – Fika med en forskare!
15.30 Kan man ärva infertilitet?
15.45 Fostret slutar växa och möter omvärlden tidigare än tänkt
16.00 Fostertillväxt är av betydelse för vuxen sjuklighet – varför?
16.15 Hur mår provrörsbarnen?
16.30 Frågestund
17.00 Prisutdelning**

Moderator: Lars Mogensen

Fika med en forskare i kaffepausen!

I kaffepausen finns  möjligheten att samtala med och ställa frågor till forskare som är experter inom olika områden.

 1. Infertilitet:
  Ida Lindgren (infertilitet och genetik) och Johannes Bobjer (manliga fertilitetsstörningar och könshormonbrist)
 2. Provrörsbefruktning:
  Margareta Kitlinski (den kliniska delen) och Fred Hambiliki (den laborativa delen)
 3. Ultraljud, graviditet och fostertillväxt:
  Povilas Sladkevicius
 4. Fostertillväxt:
  Gun Lindell och Eva Morsing
 5. Ärftlig barncancer:
  Susanne Magnusson
 6. Diabetes och graviditet:
  Andrea Stuart
 7. Etiska frågor kring gentest, ärftliga sjukdomar, stamcellsforskning m.m.:
  Andréa Wiszmeg och Niclas Hagen

**Vid Forskningens dag i Lund delas Eric K. Fernströms Nordiska Pris och Svenska Pris till yngre forskare ut. Vid Forskningens dag i Malmö delas priset för årets yngre framgångsrike forskare vid Skånes universitetssjukhus ut.

Varmt välkommen till spännande dag som är öppen för alla som är intresserade och nyfikna på aktuell forskning!