Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Film om cancerforskning nominerad till pris

2012-09-07

Filmen ”Var tionde minut” har nominerats till Svenska Designpriser 2012, där bästa bidrag röstas fram av medborgarna. Filmen – som beskriver cancerforskningen – är en samproduktion som kom till på initiativ från Skånes universitetssjukhus med stöd av Lunds universitet.

Filmen har förstärkts med grafiska effekter och en estetisk utformning så att allvar kombineras med känsla, vilket är en anledning till nomineringen och som understryker filmens budskap.

Var tredje person i Sverige insjuknar någon gång i livet i cancer. Det är 50 000 patienter om året – en var tionde minut. Det är namnet på den film som beskriver den gränsöverskridande forskning och det kliniska arbete som bedrivs mellan olika delar av Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet. Forskare och kliniker arbetar sida vid sida för att forma den bästa möjliga vården för cancerpatienter.

Det är angeläget att visa att antalet cancerpatienter sannolikt kommer att fördubblas fram till 2030 och i Skåne får fler invånare lung-, bröst och tarmcancer än i riket i övrigt. Tidig upptäckt av cancer kan vara helt avgörande och en ökning av förebyggande insatser är en nödvändig satsning. Filmen visar behovet av att mer resurser ges till denna forskning så att utveckling av skräddarsydda terapier kan ge den enskilde individen så gynnsam behandling som möjligt.

I filmen intervjuar Jesper Aspegren överläkare Mef Nilbert på Skånes onkologiska klinik, divisionschef Carsten Rose, Cancer och blodsjukdomar, båda från Skånes universitetssjukhus samt Carl Borrebaeck, programdirektör på Create Health, Freddy Ståhlberg, chef Lund Bioimaging Center, båda från Lunds universitet.

Pressmeddelande från Skånes universitetssjukhus, 7 september 2012