Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Fetmaoperation kan bota diabetes på ett par dagar

2011-04-14

 operation

 Foto: Roger Lundholm

Ingen kan förklara det märkliga fenomenet. Merparten av de typ 2 diabetiker som fetmaopereras tillfrisknar bara några dagar efter ingreppet, långt innan viktminskningen har börjat. Nu tänker forskare på Lunds universitets Diabetescenter ta reda på vad som egentligen händer genom att studera såväl patienter som grisar före och efter fetmakirurgi.

Nils Wierup
Nils Wierup. Foto: Tord Ajanki.

– Eftersom tillfrisknandet från diabetes går så snabbt måste det vara andra processer än viktnedgång som ligger bakom. Kan vi identifiera och härma dem öppnas vägen för helt nya sätt att behandla typ 2 diabetes, säger Nils Wierup, en av forskarna bakom studien.

Förbluffande snabbt

Sambandet mellan övervikt/fetma och typ 2 diabetes är starkt och många kan tillfriskna om de går ned i vikt men det är inte det som står i fokus för den nu planerade undersökningen. Det är istället sidoeffekten. Det förbluffande snabba förloppet till en normal sockeromsättning som 85 procent av alla fetmaopererade diabetiker får.

Samma effekt utan operation

Vid en gastric bypass-operation leds merparten av maten förbi magsäcken och hamnar direkt i tunntarmen. Matportionerna blir med nödvändighet mindre och viktminskningen på sikt betydande.

– Vi menar inte att alla med typ 2 diabetes ska opereras men kanske vi kan lära oss att åstadkomma samma antidiabetiska effekt utan operation, säger Nils Wierup.

Patienterna som ska bjudas in att delta i studien är typ 2 diabetiker som ska gastric bypass-opereras. De kommer att följas med en mängd provtagningar såväl före som med jämna mellanrum efter operationen.

Experiment med grisar

Forskargruppen kommer också att använda friska och diabetessjuka grisar för de experiment som inte kan utföras på patienter.

– Grisar är lämpliga, de liknar oss människor på många sätt, bland annat anatomiskt och när det gäller tarmhormoner, säger Nils Wierup och tillägger att kanske enbart en mindre omfattande gastric bypass kan få samma dramatiska effekter.

– I så fall minskar sökområdet där mekanismen vi letar efter kan finnas.

Hormoner och bakterier

Hindrik Mulder
Hindrik Mulder. Foto: Kennet Ruona.

På listan över misstänkta faktorer står förändringar av tarmhormonernas effekter. Det är känt att hormonutsöndring från mag- tarmkanalen spelar en viktig roll för kroppens reglering av blodsockernivåerna. En gastric bypass-operation förändrar förutsättningarna. Fetmakirurgi borde också drastiskt förändra mag- tarmkanalens bakterieflora då pH-värdet förändras så att andra bakteriesorter kan etablera sig.

– Men det kan också vara någon helt annan mekanism. Vi måste söka brett bland en mängd möjliga faktorer, konstaterar Hindrik Mulder, en av forskarna i teamet.

Text: TORD AJANKI

Artikeln är tidigare publicerad som ett pressmedelande från Lunds universitet, 13 april 2011 samt på Diabetesportalen