Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Fetma riskfaktor för manlig bröstcancer

2014-03-21

Män med övervikt löper större risk att få bröstcancer. Risken ökar dessutom ju mer övervikt man har.
– Det här har tidigare visats i mindre studier och bekräftats i studier när det gäller bröstcancer hos kvinnor över 50 år. Nu har vi i en stor studie fått bekräftat att det här även gäller bröstcancer hos män, säger Håkan Olsson, cancerforskare vid institutionen för Kliniska vetenskaper i Lund.

Håkan Olsson och hans kollegor har i samarbete med ett internationellt nätverk av cancerforskare under en tioårsperiod studerat 2 400 män med bröstcancer och 52 000 män utan bröstcancer. Forskningsmaterialet har inhämtats från 21 tidigare studier om manlig bröstcancer och resultaten publicerades nyligen i Journal of National Cancer Institute.

Högre BMI ger större risk

– Det här är en av de största studier som gjorts om manlig bröstcancer och den visar inte bara att fetma är en riskfaktor, den visar dessutom att risken ökar ju större övervikten är. De män i studien som hade högst BMI, de som ofta har förhöjda östrogennivåer, hade 35 procent ökad risk att drabbas jämfört med de som hade lägst BMI, säger Håkan Olsson.

Andra riskfaktorer som påvisades i studien var att män med Klinefelters syndrom, ett sällsynt genetiskt tillstånd, och personer med överflödig bröstvävnad, också hade en ökad risk att drabbas av bröstcancer.

– Studien visar också att män med överflödig bröstvävnad, som varken var överviktiga eller hade Klinefelters syndrom, har tio gånger så stor risk att få bröstcancer.

Sällsynt diagnos

Manlig bröstcancer är sällsynt. Det upptäcks mellan 50-75 nya fall i Sverige årligen. Antalet kvinnor som insjuknar är cirka 100 gånger fler. Männen är i genomsnitt tio år äldre än kvinnorna när de får sin bröstcancerdiagnos. Männen är drygt 70 år medan kvinnorna är omkring 62-63 år. Behandling och prognos är ungefär samma för män och kvinnor.

– När det gäller de allra flesta fall av manlig bröstcancer kan det vara svårt att peka ut en enskild riskfaktor som orsakat cancern. Men de riskfaktorer vi sett i den här studien har varit tydliga och är intressanta även när det gäller bröstcancer hos kvinnor.

TEXT: OLLE DAHLBÄCK 

Body Mass Index (BMI) är ett mått på övervikt

Artikeln har tidigare publicerats av Lunds universitet 19 mars 2014