Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Fetma ökar risken för mamma och barn

2015-10-20
foster
Foto: Colourbox

Fetma utgör ett problem vid en graviditet. Dels ökar risken för bland annat typ 2-diabetes, högt blodtryck och blodproppar, dels försvåras de fysiska kontrollerna på mödrahälsovården. Vid ultraljudsundersökningen blir det också svårare att få en bra bild. Fetma kan även påverka hur det går att övervaka fostret vid förlossningen, och att göra kejsarsnitt om det skulle behövas. Vad allt detta betyder för sjukvården och för mor och barn ska man nu undersöka i Helsingborg.

– Övervikten ökar ju i befolkningen, så vi möter allt oftare gravida kvinnor med fetma. Men hur ofta, och vad det leder till, vill vi få säkra siffror på, säger gynekologen Leif Matthiesen vid Helsingborgs lasarett.

Han är handledare för läkarstudenten Elin Eriksson, som gör en registerstudie av alla kvinnor som fött barn i Helsingborg under ett år. Kvinnorna delas upp i fyra grupper efter BMI, från undervikt till fetma. Sedan ska man se om vikten har betydelse dels för antalet kontroller under graviditeten, dels för själva förlossningen och eventuella komplikationer. Resultatet blir klart i januari 2016.

Påverkar fostret

Fetma hos en gravid kvinna, definierat som ett BMI över 30, ökar risken för missbildningar som ryggmärgsbråck hos fostret. Detta gör ultraljudsundersökningarna extra viktiga. Samtidigt är de svårare att göra när mycket fettvävnad ligger mellan huden och livmodern.

– Vi vill ju alltid göra en optimal undersökning, så att vi säkert kan säga till de blivande föräldrarna att fostret är friskt. Men hos kvinnor med fetma kan man ibland inte få ett absolut säkert svar ens vid upprepade ultraljudsundersökningar, förklarar Leif Matthiesen.

Problem vid förlossningen

Vid förlossningen ger fetman andra problem. Fettvävnaden kan göra det svårt för signalerna från CTG-utrustningen, som ska mäta fostrets puls, att nå fram. Bristen på signaler ger en osäker situation för förlossningsläkaren: är det bara fråga om ett tekniskt glapp, eller mår fostret verkligen dåligt? Även sammandragningarnas styrka är svårare att mäta när det är långt in till livmodern.

Om ett kejsarsnitt sedan behövs är fettvävnaden också ett hinder vid operationen. Även sårläkningen efter ingreppet blir svårare, eftersom överskottsvävnaden kan lägga sig i vägen för såret och öka risken för infektion.

– Man vare sig kan eller ska banta under en graviditet. Men det är bra om överviktiga kvinnor som vill bli gravida försöker gå ner i vikt i förväg, och sedan försöka hålla vikten under graviditeten, säger Leif Matthiesen.

Han rekommenderar dessa kvinnor att ta kontakt med en dietist, antingen på en vårdcentral eller på något privat företag, för att få hjälp med viktnedgången. Lyckas de minska sin vikt blir det också lättare för dem att bli gravida, eftersom kraftig övervikt kan minska fertiliteten.

Text: INGELA BJÖRCK