Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Felande länk i Alzheimers avslöjar måltavla för nya behandlingar

2017-03-15

En upptäckt från forskare vid Lunds universitet utmanar en tidigare obestridd konsensus om beta-amyloid, proteinfragmentet som tros vara roten till Alzheimers sjukdom. I stället för att föreslå att det rensas bort, något de flesta kliniska prövningar haft som mål, föreslår forskarna nu att beta-amyloid stabiliseras. De använde synkrotronljusanläggningen MAX IV i Lund för att ta fram aldrig tidigare skådade bilder av en fas i sjukdomen som föregår bildandet av skadliga klumpar av beta-amyloid, så kallade plack. Upptäckten öppnar vägar i sökandet efter nya behandlingar till Alzheimers sjukdom.

Det är en gammal ”sanning” inom forskningsfältet att de vita proteinklumparna dyker upp nästan omedelbart i sjukdomsförloppet. Därav uttrycket ”popcorn plack”. De infraröda bilder som producerades i synkrotronljusanläggningen MAX IV avslöjade något helt annat.

Gunnar Gouras. Foto: Jens Persson

– Ingen har någonsin använt denna metod för att titta på Alzheimers sjukdom. Bilderna berättar att utvecklingen är långsammare än vi trodde och att det finns steg i utvecklingen av sjukdomen som vi vet lite om. Detta väckte naturligtvis vår nyfikenhet, säger Gunnar Gouras, professor i experimentell neurologi vid Lunds universitet och huvudansvarig för studien

Nytt fönster till sjukdomens ursprung

Denna första upptäckt öppnar ett fönster till sjukdomens ursprung. Vad händer vid detta tidigare okända stadium? Genom biokemisk karakterisering kunde studiens försteförfattare, Oxana Klementieva, titta närmre på dessa tidiga förändringar i hjärnan. Resultaten visade på ytterligare ett fynd. Nämligen att beta-amyloid inte är uppbyggd av en ensam peptid, en utbredd uppfattning inom fältet, men som en enhet av fyra peptider som sitter ihop, en tetramer. Detta genombrott föreslår en ny hypotes för själva orsaken till sjukdomen. Den onaturliga separationen av dessa fyra peptider kan utgöra ett tidigt förstadie till de ansamlingar av beta-amyloid som senare förvandlas till plack, Alzheimers kännemärke.

– Detta är mycket, mycket spännande. I en annan amyloid sjukdom, transtyretinamyloidos, har upplösningen av tetramern identifierats som nyckeln i sjukdomsutvecklingen. För denna sjukdom finns det redan ett läkemedel i klinik som stabiliserar tetramern och bromsar sjukdomsutvecklingen. Om vi kan hitta en metod för att stabilisera beta-amyloid på ett liknande sätt kan det vara vägen framåt i utvecklingen av terapier för Alzheimers sjukdom ”, säger Gunnar Gouras.

Forskare vid Lunds universitet kommer nu att försöka kartlägga beta-amyloids beteendemönster långt innan de skadliga proteinklumparna börjar bildas. Sökandet efter ett motgift till vad som bryter isär beta-amyloid proteinet signalerar potentiellt en avgörande kursändring i utvecklingen av framtida behandlingar för Alzheimers sjukdom.

Text: JENS PERSSON

Illustration beta-amyloid: Colourbox