Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Fel genvariant ökar risken

2010-11-02


Två korta, två långa eller en av varje. Vi människor kan ha genen för 5HTT i en av dessa tre kombinationer. Frågan är vilken som är att föredra? När det gäller risken för att drabbas av depression tycks den korta varianten vara sämst.

Proteinet 5HTT spelar en viktig roll för transporten av serotonin, en av hjärnans mest betydelsefulla signalsubstanser. Vid depression är serotoninsystemet stört och flera antidepressiva läkemedel verkar genom att blockera 5HTT. I Lund studerar en forskargrupp vad detta protein betyder för depression, självmordsförsök och personlighetsegenskaper.

Våra gener (arvsanlag) är lagrade i cellerna i form av DNA. Illustration: Dreamstime

Forskarvärlden hade länge känt till att ärftliga faktorer spelar roll vid depression och självmord. De olika varianterna av genen för 5HTT hade undersökts, men några tydliga samband hade inte kunnat påvisas.

Skillnad vid stressande livshändelser

Ett genombrott kom för några år sedan när ett forskarpar i London också tog in stressande livshändelser, som att mista en nära anhörig eller bli av med sitt jobb. Det visade sig då att de som hade den korta varianten av genen löpte betydligt större risk att drabbas av depression än de andra i studien.

– Detta innebar lite av en revolution på området. Tidigare visste man dels att det fanns en ärftlighetsfaktor, dels att belastande livshändelser ökade risken för depression och självmord. Men nu hade man för första gången identifierat bestämda gener som samspelar med miljöfaktorer, berättar Mats Lindström. Han är psykiater och medlem av forskargruppen vid Lunds universitet.

Långa varianten skyddar

Lundaforskarna har fortsatt på området genom att bland annat titta närmare på genen i samspel med belastande livshändelser hos personer som för flera år sedan försökt begå självmord.

– Vi fann att de personer som har den långa 5HTT-genvarianten, som är kopplad till lägre sårbarhet, hade blivit utsatta för fler belastande livshändelser än de som har den korta sårbara varianten. Det talar för att den långa genvarianten har en skyddande effekt, då den kräver fler belastande livshändelser för att man ska drivas till ett självmordsförsök, säger Mats Lindström.

– Nya kunskaper om samspelet mellan genetisk sårbarhet för psykisk sjukdom och belastande livshändelser kommer att öka möjligheterna att förebygga och behandla depression och minska risken för självmordsförsök och självmord.

Text: OLLE DAHLBÄCK