Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Familjebehandling vid anorexi

2015-05-20
tallrik
Foto: Colourbox

Vi fick en läsarfråga till Aktuell om vetenskap & hälsa apropå en av våra tidigare artiklar om familjebehandling vid anorexi: Hela familjen i fokus vid behandling av anorexi

Läsaren frågade om det finns uppgifter om hur många som tillfrisknat med familjebehandling jämfört med terapi eller dagbehandling där barnen är själva utan sina familjer. Läsaren var oroad för att dottern skulle ta efter de andra till ett sämre beteende.

Ulf Wallin
Ulf Wallin

Här svarar Ulf Wallin, överläkare och forsknings- och utvecklingsledare vid KompetensCentrum Ätstörningar Syd på läsarfrågan:

Hej!

Mycket av den forskning vi bygger på är gjord i USA och England. Där har man gjort forskning som visar att familjeterapi fungerar bättre än individualterapi. Vad gäller jämförelse av andra behandlingsformer har man vid Maudsleysjukhuset i London jämfört de som får multifamiljeterapi med de som inte får denna behandling, och visat att tillfrisknandet påskyndas av multifamiljeterapi. Denna studie är inte publicerad än, men har presenterats på internationella kongresser.  

När man träffar patienter med anorexia nervosa i grupp, finns ju alltid risken att de påverkar varandra negativt. Detta är något man har att aktivt arbeta med, då vi vet att den positiva påverkan de kan ha på varandra kan vara av väldigt stor betydelse. I förloppet av multifamiljeterapi har jag själv upplevt att under de första dagarna tar patienterna ofta efter varandra, men efter hand som de börjar bli trygga med varandra kan de börja våga utmana sjukdomen hos varandra, och därmed hjälpa varandra vidare.

Nedan har jag lagt in referenser på två artiklar, som är på engelska, av den ledande forskaren när det gäller familjebehandling.

Det är också på gång att komma nationella riktlinjer på svenska vad gäller behandling av ätstörningar, men de kommer nog inte ut förrän efter sommaren.  

Lock, J., Le Grange, D., Agras, W. S., Moye, A., Bryson, S. W., & Jo, B. (2010). Randomized clinical trial comparing family-based treatment with adolescent-focused individual therapy for adolescents with anorexia nervosa. Arch Gen Psychiatry, 67(10), 1025-1032. 

James Lock (2015): An Update on Evidence-Based Psychosocial Treatments for Eating Disorders in Children and Adolescents, Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology Published online: 12 Jan 2015.

Med vänlig hälsning,

Ulf Wallin