Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

FAKTA magnetkamera

2015-06-08

MR (magnetisk resonanstomografi)

morfologiMed MR kan man ta tvärsnittsbilder av kroppens organ. Tekniken utnyttjar att vi till största delen består av vatten och i ett starkt magnetfält registreras signaler från vattnets väteatomer. Kraftfulla datorer omvandlar sedan informationen till detaljrika bilder. Metodens fördelar är bland annat dess snabbhet och att ingen röntgenstrålning behövs. Nackdelen kan vara svårigheter i att tolka all den information MR-bilderna ger. .

…………

Diffusions-MR

7_Tumour_DiffusiosnMR_högre upplösning_beskMetoden speglar vattenmolekylernas rörelse och kan avbilda riktningen på rörelsen. Diffusions-MR kan också visa tumörer som är så täta att vattenmolekylerna har svårt att alls röra sig. Då ger de hög signal (”lyser upp”) på vissa ställen i MR-bilden. Liknande kan ses vid akut hjärninfarkt (stroke).

……..

Funktionell MR (fMRI)

MATLAB Handle GraphicsfMRI är en vidareutveckling av MR som används för att få tredimensionella bilder framförallt av hjärnan under aktivering. Med fMRI kan man visualisera funktioner i kroppen, genom att hjärnans arbete avspeglas i informationen.

…..

…..

…..

…..

Perfusions-MR

perfusionMed perfusions-MR studeras förändringar i hjärnans och tumörens blodvolym eller blodflöde.

……

…..

…..

…..

 

MR-spektroskopi

spectroscopyGenom att studera väteatomerna i andra molekyler än vatten (så kallade metaboliter), kan man få kemisk information om tumören och dess omgivning som kompletterar den konventionella MR-bildens information.

…..

…..

…..

…..

 

Bilder: LBIC