Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

FAKTA Gastric bypass

2015-10-20
  • 8_gb_lågupplöst kopiaFör att få genomgå en fetmaoperation ska personen ha ett BMI över 35–40. Vid vissa sjukdomar kan operationen göras vid lägre BMI, om hälsovinsterna är stora. Det gäller till exempel vid typ 2-diabetes. Men principerna för BMI-gränser vid gastric bypass varierar mellan olika landsting.
  • För att opereras måste personen också ha försökt att gå ner i vikt flera gångermed hjälp av till exempel dietist, viktgrupp eller läkemedelsbehandling utan bestående resultat. Man måste också vara beredd att gå på kontroller och att förändra sin livsstil.
  • 2014 gjordes 6 800 fetmaoperationer. Gastric bypass är den vanligaste operationsmetoden vid fetma och de flesta genomförs med titthålsteknik.
  • De som opereras med gastric bypass-metoden går i genomsnitt ner 30 procent av sin totala ursprungsvikt och merparten håller sin nya vikt efter 5 år.
  • Operationen leder till förbättrad livskvalitet och har en kraftfull positiv effekt på de följdsjukdomar som fetman kan ge upphov till (t.ex. diabetes, högt blodtryck, blodfettsrubbningar, sömnapné m.fl.).

Källa: 1177 och Årsrapport 2014 SOReg (Scandinavian Obesity surgery Registry)