Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ett enkelt test avslöjar vem som har störst risk ramla

2013-11-25

Björn RosengrenEtt par meter affisch ligger vid Björn Rosengrens fötter på Ortopediska kliniken vid SUS i Malmö. Härom månaden låg juryn för världens största benmöte bildligt talat vid trycksakens fötter och gav den första priset. Det handlar om en unik studie om vem som har störst risk att ramla. 

Tänk om det gick att med ett enkelt test bättre förutsäga vem som har störst risk att ramla och råka ut för fallskador? Björn Rosengren, specialistläkare och forskare i ortopedi vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet tyckte frågan var intressant och sjösatte ett projekt för att ta reda på svaret.

Till sin hjälp hade han MrOs Sverige, se faktarutan intill, med drygt 3000 män vilka var mellan 68 och 81 år.

-Forskargruppen satte samman ett program av sex olika sorters fysiska tester samt ett frågeformulär. Syftet var att se om vi kunde få ut ett samband mellan testresultat och fallbenägenhet, säger Björn Rosengren.

Det som undersöktes var greppstyrka i vänster och höger hand, förmågan att resa sig upp på ett särskilt sätt från en stol samt så undersöktes gångförmågan på tre olika sätt. Efter undersökningen följdes deltagarna upp under ett år.

-Vi skickade ett vykort där vi bad dem att kryssa i om de hade ramlat. De fick tre sådana vykort under året.

Svaren samlades in och analyserades.

-Männen delades upp i fyra grupper efter vad de hade presterat i testerna: från de svagaste till de starkaste. Och då kunde vi se att de som var de svagaste i alla sex testerna hade 60 procents ökad risk att ramla. Men vilket test som var utslagsgivande, det visste vi inte, säger Björn Rosengren.

Målet med hela undersökningen var ju att få fram ett enkelt test, inte något komplicerat som inbegrep en stor maskinpark och teknik eller innehöll för många delar.

– Då skulle testet inte vara så användbart. Vi vill att det här ska kunna göras ute på vårdcentralerna med hjälp av enkla redskap och i så få moment som möjligt.

Jakten gick vidare

Projektet gick alltså vidare och nu plockade Björn Rosengren ut tre av deltesterna: greppstyrka i vänster hand, förmåga att resa sig upp samt gångtest på tid.

-De som sammanlagt hade sämst testresultat visade sig även ha en 70-procentig ökad risk för att ramla.

Björn Rosengren och forskargruppen var alltså inne på rätt spår. Men Björn var inte nöjd:

– Jag bestämde mig för att satsa på att det skulle räcka med ett test och jag valde greppstyrka i vänster hand.

Det gav samma utslag som i kombinationen med tre tester. Förklaringen är att handens greppstyrka rätt väl avslöjar hur det är ställt med den allmänna muskelstyrkan. Och muskelstyrka är viktig för att hålla kroppen uppe och i balans.

-Sen är det en annan sak vilka som drabbas av fallskador. Det här är nästa undersökningsområde: hur hänger benägenheten att ramla ihop med skört skelett och benbrott.

Världens största benmöte

Den innevarande undersökningen har i alla fall än så länge lett till ny kunskap – och en affisch som vann första pris på årsmötet för American Society of Bone and Mineral Research i Baltimore i oktober 2013. Det här är världens största benmöte, som Björn Rosengren uttrycker det, vilket samlar delegater från hela världen. Affischens innehöll rönte uppmärksamhet av flera orsaker.

-Det är väldigt oamerikanskt, kan man säga, att ett enkelt och billigt test kan förutsäga vem som har hög risk att ramla. Styrkemätaren kan förvaras i läkarens skrivbordslåda och är lätt att använda. Ingen dyr teknik är inblandad. Detta tror jag var en sak som fascinerade på mötet jag var på, säger Björn Rosengren som är glad över priset.

Text och foto: ANNA-MI WENDEL

Artikeln är tidigare publicerad av LUMSI, 13 november 2013