Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Om erektionsproblem och sexhjälpmedel

2016-06-01

PotensinjektionBakom erektionsproblem kan det finnas orsaker av skilda slag. Det kan handla om diabetes, hjärtkärlsjukdomar och neurologiska sjukdomar, eller om biverkningar av exempelvis behandlingen av prostatacancer. Rent psykiska orsaker som stress och oro kan också spela in.

Om man har fysiologiska problem finns en uppsjö av sexhjälpmedel. Det finns olika typer av tabletter som används för behandling av sviktande erektion. De går under samlingsnamnet PDE5-hämmare och gör att blodflödet ökar. De innehåller likartade substanser. Skillnaden dem emellan är när de når maximal effekt och hur länge effekten sitter i.

Vid allvarligare påverkan, där nerver och blodkärl har tagit större skada, går det att på farmakologisk väg aktivera svällkropparna. Det är läkemedel som appliceras lokalt i penis och som börjar verka redan efter några minuter. Man kan behöva pröva sig fram med dosen så att erektionen har en normal varaktighet.

För att behålla erektionen krävs att det blir ett större tillflöde än frånflöde av blod. Detta finurliga ventilsystem påverkas och då kan man bli hjälpt av att strypa blodflödet med hjälp av gummiringar, så kallade potensringar.

Har man däremot problem att få erektion kan det avhjälpas med en erektionspump. Den ser ut som en plastcylinder med en pump som pumpar ur luften ur cylindern och det är genom att det bildas vacuum som man får svällkropparna i penis blodfyllda. När man fått tillräcklig styvnad fäster man potensringen vid roten. Blodet stannar nu kvar i svällkropparna och erektionen kvarstår till dess att ringen avlägsnas.

Text: EVA BLOMGREN

Läs även Sexhjälpmedel för män som drabbats av prostatacancer