Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Epigenetik kan förklara typ 2 diabetes

2014-03-07

Människor med typ 2 diabetes har epigenetiska förändringar i arvsmassan som friska personer inte har. Det visar en ny stor kartläggning gjord av forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum. Forskarna fann dessutom ett stort antal gener som till följd av dessa epigenetiska förändringar bidrar till försämrad insulinproduktion.

Charlotte Ling– Det visar att man inte bara har en genetisk risk att utveckla typ 2 diabetes, utan även en epigenetisk risk, säger Charlotte Ling som lett studien.

Epigenetiska förändringar uppstår till följd av bland annat miljö- och livsstilsfaktorer och påverkar genernas funktion.

Förändringar i 800 gener

Charlotte Ling och hennes medarbetare har analyserat samtliga gener i arvsmassan i de insulinproducerande cellerna hos såväl friska som personer med typ 2 diabetes.

Analysen visade epigenetiska förändringar i 800 gener hos personerna med typ 2 diabetes. Drygt hundra av generna hade även ett förändrat genuttryck som kan bidra till en försämrad insulinproduktion. En försämrad insulinproduktion är en bakomliggande orsak till utvecklingen av typ 2 diabetes.

För att ta reda på vad som är hönan och vad som är ägget, d.v.s. om de epigenetiska förändringarna är en följd av sjukdomen, eller om sjukdomen är en följd av förändringarna, undersökte forskarna även om friska personer har epigenetiska förändringar orsakat av ålder, BMI och förhöjt blodsockervärde.

Kan förklara varför du blir sjuk

– Vi kunde se att ett flertal epigenetiska förändringar redan hade uppstått hos friska personer pga. ökad ålder eller förhöjt BMI och kunde därför konstatera att sjukdomen kan uppstå till följd av förändringarna, säger Charlotte Ling.

Inom behandling av cancer och epilepsi har man länge använt läkemedel som påverkar epigenetiska förändringar. Den nya kartläggningen förändrar enligt Charlotte Ling synen på epigenetik i relation till diabetes.

– Den visar att epigenetik har stor betydelse för typ 2 diabetes, och att vi med hjälp av epigenetik kan förklara varför du blir sjuk. Det öppnar också för utveckling av nya framtida läkemedel, säger Charlotte Ling.

Text: SARA LIEDHOLM

Foto:  Stig-Åke Jönsson/MalmöBild (porträtt), Dreamstime (DNA-spiral)

Artikeln är tidigare publicerad som ett pressmeddelande från Lunds unversitet och Diabetesportalen, 7 mars 2014