Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

En påminnelse om att du inte är odödlig …

2014-11-04
en påminnelse om att du inte är odödlig
Foto: Colourbox

Rehabilitering efter ett hjärtstopp handlar inte bara om fysisk aktivitet och ändrade livsstilsvanor. Det handlar också om att ta hand om och bearbeta känslor, oro och ångest.

För att kunna gå vidare i livet måste man återerövra det. Bearbeta känslor som oro, ångest och rädsla handlar om att sätta ord på det.

– Du reagerar utifrån vad du har i ryggsäcken, säger Lola Ahlgren som är kurator på hjärtmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Mitt jobb är att ge verktygen för att hantera det du upplever och känner.

På hjärtintensiven i Malmö sker ofta det första mötet med patienten i grupp tillsammans med andra patienter och anhöriga.

– Det gäller att få igång samtalet om känslor och tankar, och att vara i en grupp kan hjälpa till, säger Lola Ahlgren. Då kan patienterna utbyta erfarenheter.

Många olika känslor – oro, ångest och rädsla

Patienterna är ofta svårt chockade. Du har kanske varit fullt frisk innan och sen kommer hjärtstoppet som en blixt från en klar himmel.

– Det kan glida över i förnekande, en psykologisk försvarsmekanism. Hur kan det drabba mig, jag som sköter mig och lever hälsosamt? Du kan behöva ta in lite i taget av det som hänt och inte allt på en gång, säger Lola Ahlgren. Sen kommer många olika känslor – oro, ångest och rädsla.

– Du kan bli känsligare och ta illa vid dig lättare, men det kan också yttra sig som ilska, irritation, nedstämdhet och depression. Det är viktigt att få patienterna att förstå att detta är helt normalt.

Återerövra livet

Ångesten har oftast sin boning i bröstet. Den kan vara svårt att skilja från den smärta man kanske kände vid sitt insjuknande.

– Det är viktigt att vi pratar om det och att patienterna lättare kan skilja på vad som är vad. Äldre kan ofta lite lättare acceptera det som skett för de tycker att de nått en hög ålder och att de har kanske haft ett bra liv.

Yngre har, av naturliga skäl, mycket svårare för det. De behöver många gånger gå i terapi en längre tid för att börja leva livet fullt ut.

– Alla dessa jobbiga känslor och tankar brukar ebba ut efter hand. Du blir dig själv allt mer, och börjar tänka framåt. Du återerövrar livet, avslutar Lola Ahlgren.

Text: EVA BLOMGREN