Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Empatiska robotar bara på film?

2021-11-05
Christian Balkenius står inne på sitt robotlab. I förgrunden står robote Epi blue, med blå öron och blå midja. I famnen håller Christian Balkenius roboten Epi orange, med orange öron, dock utan kropp. Roboten består bara av ett huvud på en stödplatta. I bakgrunden ses flera robotar och robothuvuden.
Många tonåringars drömarbetsplats? Möt Epi blue, Epi orange och forskaren Christian Balkenius. Här, i robotlabbet på Lunds universitet, undersöker forskarna hur människor reagerar och interagerar med robotarna och deras rörelser. Foto: Tove Smeds

Christian Balkenius, robotforskare vid Lunds universitet, menar att vi bör ha rimliga förväntningar på vad robotarna med hjälp av artificiell intelligens kommer att kunna lösa i framtiden. I sin forskning undersöker han bland annat hur människa och robot ska kunna samverka på ett naturligt sätt.

I den tecknade Disneyfilmen Big Hero 6 bygger underbarnet Hiro Hamada den uppblåsbara, datoriserade roboten Baymax. Baymax uppdrag är att förbättra världshälsan och han har tillgång till all medicinsk litteratur. Han skannar sina, ibland ofrivilliga, patienter och är alltigenom mycket hängiven sin uppgift. Men han saknar mänskliga känslor. Och att tolka känslor, är det något man kan lära robotar, på riktigt, inte bara i Disneyfilmer? Kan robotar samverka med människor på ett naturligt sätt? I sin forskning undersöker Christian Balkenius just detta och till sin hjälp har han roboten Epi.

– De robotar vi bygger är inte tänkta att användas någon annanstans än på labbet. Vi behöver dem bland annat för att studera om det går att imitera barns utveckling. För att förstå det börjar vi med något som inte är så komplicerat, som den här samverkan mellan människa och robot när man gemensamt staplar klossar.

Till höger i bilden ser vi Christian Balkenius från sidan då han sitter på en stol. Mitt emot honom, tillvänster i bilden står roboten Epi blue och sträcker fram sin vänstra hand mot Christian. Det ser nästan ut som om han frågor om lov att få göra något..
Roboten Epi blue kommunicerar med Christian Balkenius. Undrar ni också vad de pratar om? Foto: Tove Smeds

Ska anpassa sig efter oss

Roboten Epi lyfter sin arm långsamt, bågformat och lite försiktigt, nästan tvekande, innan den placerar byggklossen på bordet. Den känns inte alls hotfull, utan naturlig. För robotar som inte tar till hastiga rörelser upplevs mindre hotfulla.

– Eftersom robotar i framtiden kommer att finnas överallt där människor finns är det viktigt att vi kan förstå och lita på dem. För att kunna göra detta måste robotarna vara tydliga med vad de försöker göra och interagera med människor på ett sätt som är naturligt för oss. Robotarna ska anpassa sig efter oss och inte tvärt om.

Även om robotteknologin kommer att innebära stora förändringar i samhället, så är mycket av dagens artificiella intelligens hos robotar inte så avancerad som det ibland låter, menar Christian Balkenius.

– Det är egentligen inte så intelligent när man förstår hur AI och robotar fungerar. Många funderingar och farhågor kring vad AI kommer att innebära bygger på att folk har en bild av AI som inte är realistisk, konstaterar han.

Ska inte likna människor

Under pandemin har det pågått försök i Singapore med att ge robothundar uppdraget att se till att människor håller avstånd. Och Christian Balkenius är bestämd på att robotar inte ska se ut som människor, utan som robotar. Det är en ärlighetsfaktor, menar han, och det finns inte heller någon anledning till att roboten ska se ut som en människa. Hur tänker han då att robotar kan användas inom vården?

– De robotar som finns i dag kan framför allt användas för att flytta runt material, utrustning och patienter. Det är funktioner som fungerar ganska bra i dag och lätt kan utökas. De kan också utföra enklare form av städning på sjukhus. Att robotar däremot skulle få en vårdande funktion är betydligt mer komplicerat och ligger mycket längre fram i tiden. Då måste vi först, förutom att förbättra det rent mekaniska, ge robotarna förmåga till nästan mänsklig social interaktion.

Om framtiden

Många filmskapare och science fiction-författare har använt sig av berättelser om robotar som blir så intelligenta att de tar över. Fast Christian Balkenius menar att få seriösa robotforskare tror att det kommer att kunna ske, i alla fall inom en rimlig tid.

– Däremot finns det många andra som tycker om att prata om detta. Även om robotarna och AI gjort många framsteg den senaste tiden går det egentligen inte så fort fram man som man ibland kan få intryck av. Detta är alltså inget vi behöver oroa oss för just nu.

Men kommer maskinerna någonsin kan bli så intelligenta som människor, eller kanske ännu mer intelligenta?

– Det skulle jag tro kommer att hända så småningom, men förmodligen inte under vår livstid. Men att de därmed också skulle ta över tror jag inte är sannolikt. Varför skulle vi konstruera maskiner som kan göra det?

Text: TOVE SMEDS