Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Emily Sonestedt: Kan våra gener göra oss tjocka?

2010-02-26

Forskning har visat att våra gener kan ha betydelse för övervikt. Emily Sonestedt berättar om hur man tror att en av de viktigaste fetmagenerna fungerar. Och att vår livsstil ser ut att ha större betydelse än generna när det gäller övervikt.

 Se en lite längre intervju (ca 5 minuter) med Emily Sonestedt där hon berättar om den fetmagen hon har studerat i sin forskning.

I ett kortare inslag (ca 1 minut) berättar Emily Sonestedt om sin forskning.