Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

E-tjänster får fler att testa sig mot klamydia

2016-06-01

De senaste två till tre åren har ökningen av nya klamydiafall planat ut. Mycket beror på att man testar i mycket större utsträckning än vad man gjort tidigare. 1177 vårdguidens e-tjänster är en bidragande orsak till det.

Startup Stock Photos

Under flera år ökade antalet klamydiafall kraftigt men tycks nu ha planat ut. En orsak till det är den ökade möjligheten för ungdomar att testa sig och därmed fånga upp dem som är smittade.

– Fördelningen mellan kvinnor och män som testar sig är väldigt ojämn, 75 procent av alla tester kommer från kvinnor. Det innebär att endast en fjärdedel av testerna kommer från killar och hälften av dem har blivit kontaktade av vården via smittspårning. Vi skulle vilja att många fler killar testar sig säger Carina Bjartling, överläkare i obstetrik och gynekologi på Skånes universitetssjukhus.

Fler kvinnor än män testar sig för klamydia

En anledning till att fler kvinnor än män testar sig är att de har många fler vårdgivare att vända sig till. Män är hänvisade till ungdomsmottagningar som har en övre åldersgräns på 23 år eller till hudklinikernas speciella mottagningar, som bara är fyra stycken i Skåne. Därefter finns det bara vårdcentraler att vända sig till. Det är inte heller alla vårdcentraler som erbjuder provtagning. Därför har möjligheten att testa sig via 1177 vårdguidens e-tjänster (se faktaruta) blivit ett viktigt komplement. Det märks också på fördelningen mellan kvinnor och män. Av de som testar sig via e-tjänsterna är cirka 40 procent män.

– Det är ett väldigt kostnadseffektivt sätt att bedriva vård och det är enkelt och bekvämt för de som vill bli testade, säger Carina Bjartling.

Text: EVA BLOMGREN