Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Drygt hälften av alla korsbandsoperationer kan undvikas

2013-01-29

Sommaren 2010 rapporterade lundaforskare om att 60 procent av alla korsbandsoperationer kan undvikas till förmån för behandling med rehabilitering. Forskningsresultaten gav eko världen över. Forskningsrapporten bemöttes bland annat av farhågor att resultaten inte skulle hålla i längden.

Nu publicerar forskarna en uppföljande studie som bekräftar resultaten från 2010 och därutöver att risken för artros eller meniskoperation inte är högre för dem som enbart behandlats med sjukgymnastik.

fotboll

Foto: Colourbox

– Vi har gått vidare med vår studie och för första gången kan vi inom forskningen presentera en femårsuppföljning kring behov och resultat av korsbandsoperationer relativt behandling med sjukgymnastik. Resultaten har publicerats i British Medical Journal och är i princip oförändrade från 2010. Det förvånar säkert många eftersom vi inte heller sett någon skillnad i artrosförekomst, säger Richard Frobell, en av forskarna bakom studien, docent vid Lunds universitet och verksam vid ortopedklinken vid Helsingborgs lasarett.

Resultat ifrågasattes

Richard Frobell berättar att forskargruppens resultat från 2010*, som publicerades i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine, väckte uppseende och det ifrågasattes om man kunde lita på att operation inte skulle behövas i det långa loppet.

Hälften av patienterna i den grupp som i studien ursprungligen lottades till icke-operation har under de fem år som följt opererats. Det på grund av uppkomna symptom av instabilitet.

– I den aktuella studien framkommer att det inte är högre risk för artros eller meniskoperation om korsbandsskadan enbart behandlas med sjukgymnastik jämfört med om den istället opereras. Det finns heller ingen skillnad i hur patienten upplever funktion, aktivitetsnivå, livskvalitet, smärta, symptom eller generell hälsa, säger Richard Frobell.

Börja med rehabilitering

– Den nya rapporten visar att det inte finns någon skillnad i något utfallsmått mellan dem som opereras direkt, dem som opereras senare och dem som inte opererats alls. Budskapet till den medicinska expertis som ska behandla unga aktiva patienter med främre korsbandsskada är att man ofta bör överväga att starta med rehabilitering istället för att operera direkt.

I Sverige drabbas varje år mer än 5000 personer, främst unga idrottsutövare, av främre korsbandsskada. Det finns olika skolor för behandling och Sverige utmärker sig på ett sätt som ligger i linje med studiens resultat.

Internationellt opereras alla

– Internationellt opereras i stort sett alla med främre korsbandsskada. I Sverige opereras lite fler än hälften, men i södra Sverige arbetar vi sedan många år med att använda kvalificerad rehabiliteringsträning som första behandlingsmetod. Vår forskning hittills bekräftar att vi gör rätt när vi inte väljer att omedelbart operera de här skadorna. Uppföljning över längre tid är dock viktig för att kunna titta närmare på framförallt artrosutveckling, säger Richard Frobell.

Uppföljning efter tio år

Forskargruppen, vars studie kallas KANON, Knee ACL NON-operative versus operative treatment, går nu vidare. I år startar tredje delen som handlar om att följa upp vad som händer tio år efter en korsbandsskada.

Richard Frobell har även inlett ett samarbete med forskare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet för att utvärdera de hälsoekonomiska aspekterna av olika behandlingsmetoder vid korsbandsskada.

Text: Anna-Mi Wendel 

Artikeln är tidigare publicerad av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, 28 januari 2013