Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

DPP-hämmare vid typ 2 diabetes: Från idé till läkemedel

2013-09-16

Var femte till tionde typ 2 diabetiker uppskattas i dag behandlas med DPP-4-hämmare, ett läkemedel som motverkar att det blodsockersänkande hormonet GLP-1 bryts ned i kroppen. Bakom upptäckten står professor Bo Ahrén, verksam vid Lunds universitets diabetescentrum.

Vid den stora europeiska diabeteskonferensen, EASD, som äger rum i Barcelona 24-28 september 2013, då forskare från hela världen möts och presenterar nya forskningsresultat har professor Bo Ahrén bjudits in att berätta om sin resa med DPP-4-hämmaren – från idé till läkemedel – och även presentera helt nya rön om mekanismerna bakom DPP-4.

Skyddar tarmhormonerna

Inkretiner kallas de tarmhormon som frisätts när man äter. Bo Ahrén har arbetat med inkretinbehandling av typ 2 diabetes sedan 80-talet, då de såg att vissa tarmhormoner sänker blodsockret, framför allt det som heter GLP-1.

– Eftersom GLP-1 bryts ned i kroppen av enzymet DPP-4, utvecklade vi, i samarbete med andra forskare, en hämmare av DPP-4 som gör att tarmhormonerna som sänker blodsockret stannar kvar i kroppen.
2001 presenterades den första studien som visade att detta var möjligt.

DPP-4-hämmaren utvecklades till ett läkemedel som lanserades 2006. I dag används det över hela världen av 10-20 procent av alla patienter med typ 2 diabetes.

– DPP-4-hämmare har också de fördelarna att det sänker blodsockret utan risk för lågt blodsocker, sk känningar, eller problem med viktökning, säger Bo Ahrén.

Nytt koncept

I en ny forskningsstudie har forskarna prövat ett nytt koncept. Istället för att skjuta upp tidpunkten då typ 2-patienterna börjar ta insulin, har man behandlat patienter med insulin i kombination med DPP-4-hämmare.

– Om man tar det med insulin, så kan man förstärka effekten av insulinet utan att det blir en ökad risk för känningar eller viktuppgång, och det är två problem som man har vid insulinbehandling, förklarar Bo Ahrén.

Mekanismerna som skyddar

Genom att framkalla en känning så att patienterna fick lågt blodsocker kunde forskarna studera den molekylära mekanismen bakom varför DPP-4-hämmaren skyddar mot just detta.

– De skyddar genom att de stärker det vi kallar motreglering mot lågt blodsocker, så när blodsockret sjunker så frisätts hormonet glukagon som finns i kroppen och som ser till att levern frisätter socker för att få upp blodsockret. Och det är väldigt viktigt att man har den processen för att motverka ett lågt blodsocker, och den är delvis satt ur spel när man tar insulin, eftersom insulinet lite motverkar detta. Men om man då ger en DPP-4-hämmare så kan man bevara ett normalt motregleringssvar, och det är budskapet i den här presentationen.

Text: SARA LIEDHOLM

Artikeln har tidigare varit publicerad på diabetesportalen.se, 11 september 2013