Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Doktor AI på frammarsch inom vården

2021-11-05
Illustration av vad AI kan göra inom sjukvården. I förgrunden en dator bakom den illustrationer av hjärta, mediciner, provrör, stetoskop, DNA-spiral och ordet AI
Illustration: iStock/ELENABS

När jag inför arbetet med detta temanummer frågade runt bland vänner och bekanta vad de tolkade in i begreppet artificiell intelligens handlade många svar om människolika robotar i science fiction-filmer, självkörande bilar, schack och Go-spelet. Ingen nämnde sjukvården. Därför känns det extra roligt att få välkomna er till ett temanummer om vad AI kan göra för vår hälsa.

Artificiell intelligens började diskuteras redan på 1950-talet men det är först nu, när vi har tillgång till kraftfulla datorer, som vi har börjat kunna lösa komplicerade problem med hjälp av AI.

När det gäller användningen av artificiell intelligens inom sjukvården så har man kommit längst inom bildanalys. Till exempel pågår redan kliniska studier kring om AI kan användas vid granskning av mammografibilder. Andra intressanta områden är transplantationer där AI skulle kunna användas till att matcha och fördela donerade organ, eller appar som samlar in hälsodata och varnar vid avvikelser. Artificiell intelligens kan komma att spela en viktig roll inom diagnostik och i att föreslå lämplig behandling vid flera olika sjukdomar, både fysiska och psykiska.

Samtidigt som tekniken öppnar för nya möjligheter inom sjukvården finns det många frågor, både tekniska, juridiska och etiska, som behöver diskuteras. Vågar vi lita på de förslag som doktor dator ger? ”Explainable AI” är ett nytt begrepp som handlar om att användaren måste förstå hur AI:n fungerar. Hänger lagstiftningen med? Och hur ska vi försäkra oss om att AI:n lärs upp med bra data så att den inte bidrar till att stärka de orättvisor som redan finns?

Artificiell intelligens och dess tillämpning inom sjukvården kräver tvärvetenskapligt samarbete, allt från ingenjörer, experter inom vård och medicin till jurister och etiker. I det här temanumret får ni träffa forskare från många olika discipliner och som utifrån sina ämnesområden berättar vad AI kan göra för vår hälsa.

Ta del av vårt nya tidningsnummer Hajp eller hjälp? Vad kan AI göra för vår hälsa?

Du hittar alla länkar i högerkolumnen.

Redaktionen önskar er en lärorik och trevlig läsning!

Text: EVA BARTONEK ROXÅ