Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Diabetesvård i hemlik miljö på prov i Lund

2011-07-06

Pojke som sover i sin säng

Foto: Dreamstime

Barn med nyupptäckt diabetes brukar de första veckorna vara inlagda på sjukhus. Nu vill forskare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus jämföra vård i hemlik miljö med vård på sjukhus.

Under den första tiden med diabetes kan det vara svårt att få doserna av insulin att bli rätt i förhållande till vad man äter, hur mycket man rör sig osv.

Av tradition har man därför i Sverige valt att låta barn med nyupptäckt diabetes vara inlagda på sjukhus de första veckorna så att sjukhuspersonalen kan hjälpa till med detta.

En mer passiv roll på sjukhus

När familjen sen kommer hem och ska klara sig själv kan det bli problem, berättar diabetssjuksköterskan Irén Tiberg.

– De känner sig inte alltid förberedda på det som väntar dem då. På sjukhuset intar man lätt en passiv roll, och man utsätts inte heller för alla de olika situationer där problem kan uppstå.

Irén Tiberg berättar att de har utvecklat och studerat en vårdform där man är tre dagar på sjukhus i kombination med ungefär en vecka på ett boende intill sjukhuset i en mer hemlik miljö.

Studien vid Skånes universitetssjukhus har pågått sedan 2008 och närmar sig nu ett avslut. Därefter ska resultaten analyseras och en uppföljning på längre sikt göras. Hittills är deras erfarenheter mycket positiva.

Söker kunskap när man behöver den

– Genom att man får leva sitt liv lite mer som vanligt uppstår de situationer när man behöver kunskapen – och då söker den. Vi tror att inlärningsprocessen fungerar bättre då, säger Irén Tiberg.

I början finns en diabetessjuksköterska på plats som kan hjälpa till. Senare finns sköterskan tillgänglig på telefon.

– Vi vill att familjerna ska komma på rätt spår från början. När barnets blodsocker börjar svänga kan familjerna bli rädda. Därför behövs det telefonrådgivning en lång tid efteråt. Många har också upplevt det som en trygghet att ha kontakt med samma diabetessköterska.

Vården anpassad till familjens behov

Eftersom vården den första tiden sker i en mer hemlik miljö får också diabetessköterskan en bättre bild av hur familjelivet ser ut och kan lättare anpassa sina råd till familjens behov.

– Vi försöker anstränga oss för att se vad som är det bästa för just den här familjen, säger Irén Tiberg. Det är nyckeln i all vård och jag tror inte det tar mer tid. Men det är en av de saker vi ska utvärdera framöver. Idag är vården inte alltid organiserad så att den möjliggör det.

Text: NINA HULT