Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Diabetes – en sjukdom med många ansikten

2010-05-18

Stress minskar både produktion och verkan av insulin. Det finns nedärvda faktorer hos vissa individer som ökar risken för typ 2-diabetes. Professor Erik Renström vid Lunds universitets Diabetescentrum berättar på diabetesdagen den 26 maj om varför.

Då anordnar Lunds universitets Diabetescentrum och Skånes universitetssjukhus, PatientForum i Malmö en temakväll med föredrag om aktuell diabetesforskning.

Temakvällen bär som rubrik Diabetes – en sjukdom med många ansikten.

– Egentligen är det stresshormonet adrenalin som får en överdriven verkan och påverkar insulinproduktionen, berättar professor Erik Renström. Hos 30 procent av befolkningen föreligger risk att en traumatisk händelse vållar stress kan utlösa ett utbrott av diabetessjukdomen.

Vem får komplikation?

Hos människor i allmänhet har det länge funnits en tro på sambandet stress-diabetes, det som vetenskapen nu börjar kunna påvisa i vissa fall. Docent Valeriya Lyssenko svarar på frågan: Varför får inte vissa diabetesveteraner komplikationer?

Vad gör oss tjocka?

Överläkare Helena Larsson besvarar: Kan vi förhindra att släktingar till typ 1 diabetiker insjuknar?

Professor Marju Orho-Melander föreläser över ämnet: Är det generna eller maten om gör oss tjocka?

 

Läs mer

Temakväll om diabetsforskning 26 maj 2010