Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Diabetes debuterar för ofta med diabeteskoma

2012-05-21

Diabeteskoma är ett livshotande tillstånd, som ofta förväxlas med andra, mindre allvarliga symtom. Nu drar barndiabetsfonden och sjukvården igång en landsomfattande kampanj för att öka kunskapen om barn som insjuknar i Typ 1 diabetes.

Ketoacidosprevention BDF A4-poster

Skolor, köpcentra och vårdcentraler, skolsköterskor, allmänhet och många andra är målgrupp när Annette Leger och hennes kollegor går ut i en landsomfattande kampanj för att öka kunskapen om Typ 1 diabetes.

– Typ 1 diabetes är den vanligaste svåra sjukdomen hos barn i Sverige. Trots det debuterar femton procent av barnen med diabeteskoma därför att både allmänhet och sjukvårdspersonal har bristfällig kunskap om sjukdomen, säger Annette Leger, diabetessjuksköterska på Skånes universitetssjukhus i Lund.

Ett färskt exempel är en ett och ett halvt år gammal pojke med diabeteskoma som fick vårdas på intensivvårdsavdelning på SUS. Ett enkelt blodprov visade att han hade fått Typ1 diabetes. I ett annat fall hade en elvaårig flicka besökt vårdcentraler flera gånger innan pappan bar henne medvetslös till sjukhusets akutmottagning.

Man ska vara uppmärksam

Typ 1 diabetes ökar stadigt i den svenska befolkningen. Om symtomen inte tas på allvar får personen en alltmer uttalad insulinbrist som med tiden leder till diabeteskoma.

Under tidigare stadier kan insulinbrist lätt tas för en infektion, magsjuka eller tilltagande trötthet. När små barn insjuknar blir detta ofta mer dramatiskt eftersom många tror att små barn inte kan få diabetes. Förloppet i deras fall är tvärtom mycket snabbare.

– Man ska därför vara uppmärksam på om blöjan är väldigt tung av kiss och barnet inte mår bra.

Detta gäller även äldre barn som också blir allt törstigare, får magproblem och kräks. Men även bland personer med välkänd diabetes kan symtom på insulinbrist förväxlas, då exempelvis med magsjuka eller bakfylla.

– I samtliga fall ska man alltid ta ett blodprov för att utesluta att symtomen beror på insulinbrist, säger överläkaren Annelie Carlsson.

Text: PER LÄNGBY

Artikeln är tidigare publicerad i Nyhetsbrev för massmedia, nr 3, 21 mja 2012