Hemma bäst och billigast vid barns diabetesdebut

Share |

Föräldrar till barn med nyupptäckt diabetes är mer nöjda med vård som utgår från hemmet än de familjer som fått vård på sjukhus. Vårdkostnaderna är dessutom 27 procent lägre i den hembaserade vården, enligt en ny studie från Lunds universitet.

Sverige har en lång tradition av sjukhusvård när barn insjuknar i diabetes. Mellan 1997 och 2006 var alla barn i Lund utom ett inlagda i i snitt 2-3 veckor. Oavsett barnets symtom står familjen inför en stor omställning.

– Nu börjar en daglig balansgång mellan insulindoser i förhållande till barnets mat, aktivitet och infektioner. Att ha bra blodsockerkontroll är svårt. En hög nivå ökar risken för barnet att utveckla sena komplikationer av sjukdomen, säger Irén Tiberg, barnsjuksköterska och doktorand på Institutionen för hälsa, vård och samhälle.

Hembaserad diabetesvård

Foto: Privat

I hennes studie deltog 60 familjer där hälften av barnen fick vård på sjukhus och övriga i en hemlik miljö på sjukhusområdet tillsammans med sin familj och med stöd av en diabetessköterska. I denna miljö fungerade familjelivet som vanligt vilket gjorde det lättare för sjuksköterskan att anpassa vården efter familjens behov och för familjen att möta vardagsproblemen.

Efter ett halvår visar resultaten att vård i hemmiljö är lika tryggt och effektivt för barn och familj och mer kostnadseffektivt för sjukvården än vård på sjukhus.

Studien avslutas hösten 2013 då resultaten kan jämföras över längre tid.

Mer om studien: Diabetesvård i hemlik miljö på prov i Lund

Text: ÅSA HANSDOTTER

Artikeln är tidigare publicerad i Nyhetsbrev för massmedia, nr 3, 21 maj 2012

 

Det går inte att kommentera denna artikeln. Hör gärna av dig till info@vetenskaphalsa.se om du har frågor eller synpunkter

Iren Tiberg

Irén Tiberg är barndiabetessjuksköterska vid barnkliniken Skånes universitetssjukhus Lund och doktorand vid Institutionen för hälsa, vård och samhälle och Vårdalinstitutets forskarskola vid Lunds universitet. Foto: Åsa Hansdotter.

RELATERAT MATERIAL

Läs mer

Diabetesvård i hemlik miljö på prov i Lund

Diabetes debuterar för ofta med diabeteskoma

Svenska diabetesförbundet

Barndiabetesfonden

Children with diabetes

Diabit.se Fakta från diabetesteamen vid Barn- och ungdomsmedicinska klinikerna i Jönköping och Linköping - samt en community där barn och ungdomar med diabetes, kan blogga och chatta, ställa frågor, utbyta erfarenheter och få stöd av varandra.

diabetesportalen.seNyheter om forskning kring diabetes presenterade på ett populärvetenskapligt sätt.

Vetenskaplig information

Vårdalinstitutet om Irén Tibergs projekt

Loggor - Region Skåne, Lunds universitet

Aktuellt om vetenskap & hälsa - populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne

Om webbplatsen
Om tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa

Artiklar i fokus

äldre
Multisjuka äldre har större risk för depression
Många äldre faller i onödan
Många äldre faller i onödan
äldre man får läkemedel
Fler eller färre läkemedel till äldre efter sjukhusvård?
äldres händer
Att inte svika i livets sista skede

Vad forskar du om?