Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Det dolda fettet kan ge svar om sjukdomar

2015-10-20

Långt ifrån allt fett på våra kroppar syns eller märks. Fett av olika typer lagras på en mängd olika ställen – från topp till tå. Vad betyder det för vår hälsa?

Tidigare har vi inte gjort någon skillnad på kroppens fettdepåer. Fokus har mest varit på att inte vara ohälsosamt överviktig, medan kunskap om fettet i sig haft en mer undanskymd plats.

Nu är synsättet annorlunda och med hjälp av s.k. magnetkamera kan forskarna se var någonstans i kroppen fett ansamlas, i hur stor mängd och hur det är sammansatt. Ännu är forskningen i sin linda men i framtiden kan det t.ex. bli möjligt att klarlägga hur kost och matvanor påverkar fettinlagring. Den nya tekniken kan också förfina diagnostiken vid t.ex. fettlever (Läs mer om fettlever).

– Fett som samlas i våra inre organ som exempelvis lever och hjärta anses farligare än vanligt underhudsfett. Risken ökar då för att organens funktion störs, och det kan bl.a. bidra till uppkomst av diabetes och hjärt-kärlsjukdom, berättar Pernilla Peterson och Sven Månsson, forskare i bildåtergivning vid Lunds universitet och sjukhusfysiker vid Skånes universitetssjukhus.

Magnetkamera hittar farligt fett

Det senaste inom bildåtergivning öppnar nya dörrar för medicinsk forskning. Med hjälp av magnetkamera och olika beräkningsmodeller går det i bild att återge var någonstans i kroppen fett finns, hur mycket och vilken sammansättning fettet har. Bilderna har identiskt ursprung, och visar ett tvärsnitt av bukens nedre del på en överviktig person.

Bild 1 återger i vitt/ljusgrått var fettet lagras. Den stora ringen är underhudsfett och innanför syns ryggraden (den svarta molnliknande formen i bildens undre del) samt tarmarna. Även i tarmpartiet finns fett inlagrat, något som anses medföra större hälsorisk än underhudsfett.

Bild 1 återger i vitt/ljusgrått var fettet lagras. Den stora ringen är underhudsfett och innanför syns ryggraden (den svarta molnliknande formen i bildens undre del) samt tarmarna.

Även i tarmpartiet finns fett inlagrat, något som anses medföra större hälsorisk än underhudsfett.

 

 

 

 

 

MATLAB Handle Graphics

 

Bild 2. Färgskalan visar fetthalten. Mörkrött är lika med 100 procent fett.

 

 

 

 

 

 

MATLAB Handle Graphics

 

Bild 3 visar mättat respektive omättat fett. Resultat pekar på att stor inlagring av mättade fetter kan kopplas till ökade hälsorisker, även om mycket forskning återstår att göra. Den gröna färgen i bilden indikerar att fettet delvis är mättat.

 

 

 

 

 

 

Text: BJÖRN MARTINSSON

MR-bilder: SVEN MÅNSSON