Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

De hjälper patienter med oklara diagnoser

2015-06-08

Centralsjukhuset Kristianstad

Foto: Mats Persson

Till Diagnostiskt Centrum på sjukhuset i Kristianstad kommer patienter med oklara diagnoser och får en gräddfil in i vården. Projektet, som bara skulle pågå under en begränsad tid, ska nu permanentas.

– Det här är ett nytt sätt att samarbeta inom vården och det har varit väldigt bra, säger Inga Svensson, ansvarig överläkare på Diagnostiskt Centrum och fortsätter:

– Vårdcentraler remitterar patienter direkt hit och vi kan vid ett och samma besök både ta olika sorters prover och genomföra en röntgenundersökning. Det här underlättar för vårdtagaren. Och jag som läkare har betydligt bättre tid för det viktiga samtalet med patienten.

Utan dröjsmål till rätt behandling

På Diagnostiskt Centrum arbetar förutom överläkaren, en sjuksköterska som projektledare och en medicinsk sekreterare som koordinator. Genom samordning ser de till att såväl undersökning som provsvar går fortare att få fram än inom den vanliga vården. Att patienten därefter utan dröjsmål kan komma direkt till rätt behandling inom sjukvården har gjort verksamheten väldigt uppskattad.

inga
Inga Svensson

– Innan kunde en patient med oklara symtom och diagnos hänvisas runt till olika instanser allt medan tiden gick. Hos oss sker hela arbetet utan dröjsmål och vi kan även i större utsträckning kontakta specialister.

– Primärvård och andra kliniker uppskattar vår verksamhet, vilket är till fromma för patienterna!

Både vårdcentraler och sjukhus remitterar

Inte bara vårdcentraler har vänt sig till Diagnostiskt Centrum för att få hjälp med att utreda vad det är patienten lider av. Även till exempel sjukhusens ortopediska kliniker har remitterat patienter.

– Det är när ortopeden misstänker bakomliggande orsaker, framför allt cancer, vid en del frakturer. Då kommer patienten till oss.

Cancer står för en fjärdedel av de diagnoser som ställs vid centrumet. Andra diagnoser rör främst mag- och tarmsjukdomar, anemi (blodbrist), reumatiska åkommor, infektioner och psykiska besvär.

– Men sen är det ju en del som visar sig vara helt friska också, poängterar Inga Svensson.

Det är det som kan vara lite av en problematik med ny medicinsk teknik och diagnostik. Det går idag att få fram betydligt mer information från till exempel en röntgenundersökning än förr, och allt som upptäcks av förändringar måste undersökas närmare för att konstatera om dessa är av elakartad eller godartad sort.

– Det ställer så klart till oro för patienten. Då är det väldigt meningsfullt att vi snabbt kan gå in och diagnosticera om det handlar om en godartad förändring som patienten kan fortsätta leva med utan problem – vilket det oftast är – eller om det är något elakartat, avslutar Inga Svensson.

Text: ANNA-MI WENDEL