Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

De flesta kan ha sin protes livet ut

2013-11-05
Gunnar Flivik
Det har skett en stor utveckling inom ortopedisk forskning och proteskirurgi, säger Gunnar Flivik, överläkare och ortopedkirurg på SUS. Foto: Anna-Mi Wendel

Det finns en uppfattning om att höftproteser inte håller så värst länge, och att det heller inte går att operera in en ny protes mer än kanske en eller två gånger.  Om detta stämmer skulle det här betyda att patienten borde vänta så länge som möjligt med att byta ut sin höftled.

Är det här sant? Vi frågade Gunnar Flivik, överläkare och ortopedkirurg på SUS.

– Proteser idag håller längre än vad de gjorde förr, säger Gunnar Flivik. De allra flesta, mer än 95 procent, har kvar sin protes efter 10 år och efter 20 år sitter den fortfarande på plats hos fyra av fem opererade patienter. De allra flesta har också kvar sin protes livet ut. Det här går att utläsa ur nationella kvalitetsregister över protesopererade.

Vad som har åstadkommit förändringen är bättre material och behandlingsteknik. Det gör att även yngre patienter opereras idag.

– Omoperationer ger allt bättre resultat så det går nu att operera om mer än två gånger. Fast det är sällan det behövs. Görs det fler operationer beror det oftast på komplikationer, som till exempel en infektion. Men vi har också blivit bättre på att minska komplikationerna.

Men om det skulle behövas: Går det att höftoperera sig hur många gånger som helst?

– Det finns naturligtvis en övre gräns, men det finns patienter som opererats både fem och sex gånger, fast  visst blir det allt mer komplicerat för varje gång.

Text: ANNA-MI WENDEL