Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Därför ska du inte prioritera bort det roliga

2017-05-16

Varje år sjukskrivs 32 000 svenskar med diagnoser som tyder på stress och utmattning – majoriteten är kvinnor. Kvinnor tar fortfarande ett större ansvar för hem och familj och har svårt att få den balans i vardagen som gör att de återhämtar sig.

Carita Håkansson är arbetsterapeut och forskare vid Lunds universitet. Hennes forskning handlar framför allt om balans i vardagen. Hon har studerat människor som drabbats av stressrelaterad ohälsa – dels personer som för övrigt varit friska, dels människor med kroniska sjukdomar.

Hennes studier visar att för att må bra behöver vi en variation mellan vardagens olika aktiviteter: lönearbete, hem- och familjesysslor och fritidsaktiviteter som är roliga och ger möjlighet till återhämtning. Hur uppdelningen ser ut är individuellt, var och en måste hitta sin egen balans.

– Men ingen mår bra av att bara arbeta. Samtidigt så upplever den som är arbetslös också obalans i vardagen, förklarar Carita Håkansson.

Tiden att ladda batterierna

Många människor som mår dåligt prioriterar bort det som är roligt – vi biter ihop och jobbar lite hårdare och ställer upp lite mer. Men Carita Håkansson menar att det är viktigt att reflektera över hur vi använder vår tid så att den räcker till även för att ladda batterierna.

– Många kvinnor tar sig inte tid för att göra något roligt, utan känner tvärtom ofta skuld när de gör något för egen del. Våra studier visar att män är mycket bättre på att se till att få egentid och att hinna vila.

Jämfört med hur det såg ut för tio år sedan, har det inte hänt så mycket när det gäller könsrollerna. Kvinnor tar fortfarande större ansvar i hemmet och är mer engagerade i familjen.

– Mönstret ser likadant ut för 25-åringar som det gör för 55-åringar. Det är möjligtvis städningen som vi verkar ha prioriterat ner något i Sverige.

Carita Håkansson menar att många kvinnor upplever att omgivningen förväntar sig saker av dem och att de försöker leva upp till både uttalade och outtalade krav.

– Stanna upp och tänk efter vad du lägger din energi på och sänk ambitionsnivån. Och kom ihåg att det inte är skamligt att ta hand om sig själv, avslutar hon.

Text: ÅSA HANSDOTTER
Porträtt: INGEMAR HULTQUIST